OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D’OSONA

L’eina de monitorització de la realitat comarcal

Indicadors municipi a municipi

Destacats

L’atur a Osona baixa i registra la millor dada des de l’octubre del 2008

La comarca d’Osona aquest últim mes registra 8.080 aturats, un 14,72% menys que l’any passat

Veure les dades

Els rendiments obtinguts per contribuent al 2014 són un 2,09% menors als del 2009

La comarca d’Osona té una mitjana de 18.537€ en relació a la base imposable general per declarant del 2014, menor a la del 2009, que va ser de 18.933€.

Veure les dades

Publicació de l’informe sobre els residents a l’estranger 2017

La comarca d’Osona té 4.220 residents a l’estranger, un 17,33% més que l’any anterior

Veure les dades

La reducció de l'atur per municipis

Aquest mes hi ha 8.371 persones a les llistes d'atur d'Osona, 344 menys que el mes anterior.

Veure les dades

Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l’àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-share

El 65% de la generació d’ocupació a Osona entre l’any 2008 i l’any 2015 va venir determinada per l’efecte competitiu de la comarca

Veure les dades

Els llocs de treball es concentren als municipis de l'eix de la C-17

Les infraestructures condicionen la concentració de llocs de treball a la comarca d'Osona

Veure les dades