Dades bàsiques - Demografia

L’àmbit actual de les dades és

Població 2015 OsonaCatalunya
Total156.5727.555.830
Homes78.0923.710.200
Dones78.4803.845.630
Densitat
Superfície (km2)1.260,3032.108
Habitants/km2122,90234,20
Població estrangera 2015
Total20.9941.041.362
Homes11.148536.847
Dones9.846504.515
Variació interanual (2014-2015)-4,07%-5,98%
Taxa d'estrangeria13,32%14,49%
Índex d'envelliment 2015
Total228,22236,30
Homes92,9497,50
Dones135,28138,80
Índex de sobreenvelliment 2015
Total31,0932,26
Homes12,0212,61
Dones19,0719,65
Índex de dependència juvenil 2015
Total50,5753,74
Homes26,0527,08
Dones24,5226,66
Índex de dependència senil 2015
Total57,380
Homes24,210
Dones33,170
Índex de dependència global 2015
Total107,94107,72
Homes50,2650,41
Dones57,6857,31
Edat mitjana de la població 2015
Total42,5541,75
Homes41,1040,70
Dones4442,80
Taxa Natalitat 2014
Total10,24%9,64%
Taxa Mortalitat 2014
Total8,20%8,25%
Taxa Fecunditat 2014
Total45,12%41,24%
Taxa Creixement Natural 2014
Total2,04%1,38%
Creixement Natural 2014
Total31310.270
Saldo Migratori 2014
Total-107-8.952
Taxa de Saldo Migratori 2014
Total2,07%-0,74%
 

Dades dels principals indicadors demogràfics de la comarca d’Osona i de cadascun dels 51 municipis.

Font: Idescat, Hermes i Xifra