Dades bàsiques - Demografia

L’àmbit actual de les dades és

Població 2015 OsonaCatalunya
Total155.6417.522.596
Homes77.5863.697.368
Dones78.0553.825.228
Densitat
Superfície (km2)1.260,3032.108
Habitants/km2122,90234,20
Població estrangera 2015
Total20.4941.023.398
Homes10.818531.368
Dones9.676492.030
Variació interanual (2014-2015)-4,07%-5,98%
Taxa d'estrangeria13,32%14,49%
Índex d'envelliment 2015
Total196,700
Homes80,130
Dones116,570
Índex de sobreenvelliment 2015
Total34,790
Homes13,870
Dones20,920
Índex de dependència juvenil 2015
Total55,330
Homes27,960
Dones27,370
Índex de dependència senil 2015
Total54,320
Homes22,410
Dones31,910
Índex de dependència global 2015
Total109,650
Homes50,370
Dones59,280
Edat mitjana de la població 2015
Total41,700
Homes40,400
Dones430
Taxa Natalitat 2014
Total10,24%9,64%
Taxa Mortalitat 2014
Total8,20%8,25%
Taxa Fecunditat 2014
Total45,12%41,24%
Taxa Creixement Natural 2014
Total2,04%1,38%
Creixement Natural 2014
Total31310.270
Saldo Migratori 2014
Total-107-8.952
Taxa de Saldo Migratori 2014
Total2,07%-0,74%
 

Dades dels principals indicadors demogràfics de la comarca d’Osona i de cadascun dels 51 municipis.

Font: Idescat, Hermes i Xifra