Dades bàsiques - Demografia

L’àmbit actual de les dades és

Població 2015 OsonaCatalunya
Total160.8217.675.217
Homes80.6703.770.123
Dones80.1513.905.094
Densitat
Superfície (km2)1.260,3032.108
Habitants/km2122,90234,20
Població estrangera 2015
Total24.5881.159.427
Homes13.358595.781
Dones11.230563.646
Variació interanual (2014-2015)-4,07%-5,98%
Taxa d'estrangeria13,32%14,49%
Índex d'envelliment 2015
Total207,06231,64
Homes85,8696
Dones121,20135,64
Índex de sobreenvelliment 2015
Total35,4732,68
Homes13,5412,91
Dones21,9319,77
Índex de dependència juvenil 2015
Total52,9050,28
Homes27,3825,71
Dones25,5224,57
Índex de dependència senil 2015
Total54,4458
Homes23,5124,68
Dones30,9333,32
Índex de dependència global 2015
Total107,35108,26
Homes50,9050,38
Dones56,4557,88
Edat mitjana de la població 2015
Total42,1542,75
Homes40,8041,40
Dones43,5044,10
Taxa Natalitat 2014
Total10,24%9,64%
Taxa Mortalitat 2014
Total8,20%8,25%
Taxa Fecunditat 2014
Total45,12%41,24%
Taxa Creixement Natural 2014
Total2,04%1,38%
Creixement Natural 2014
Total31310.270
Saldo Migratori 2014
Total-107-8.952
Taxa de Saldo Migratori 2014
Total0,21%-0,07%
 

Dades dels principals indicadors demogràfics de la comarca d’Osona i de cadascun dels 51 municipis.

Font: Idescat, Hermes i Xifra