Destacats

Els primers impactes de la reforma laboral a Osona

Les dades de contractació dels mesos de març i abril mostren un alt creixement dels contractes indefinits

Les darreres dades publicades per l’Observatori del treball i el model productiu permeten observar el gran impacte que està tenint la nova reforma laboral sobre el mercat de treball. En concret, a Osona, mentre que els contractes temporals s'han reduït un 28,1% respecte a l’abril del 2021, els contractes indefinits s’han multiplicat per tres. Això ha comportat l’assoliment d’un nou màxim de contractació en un mes d’abril amb 4.004 acords laborals. En definitiva, aquest procés de creixement de la contractació ha anat acompanyat d’un marcat increment de l’ocupació, situant el nombre de llocs de treball del mes d'abril a un màxim històric de 72.698.

La reforma laboral ha reduït el nombre de supòsits en els quals es podien realitzar contractes temporals, fent especial èmfasi en l’excessiu ús dels contractes d’obra i servei que caracteritzava el mercat laboral osonenc i català. En aquest sentit, la davallada de l’11,7% d’aquest tipus de contractes contrasta amb els increments de la nova contractació indefinida i de la conversió de contractes temporals en indefinits.

En comparativa amb el 2019, destaquem que els sectors on més impacte ha tingut aquest canvi són:

  • Indústria agroalimentària
  • Restauració
  • Construcció
  • Serveis de neteja
  • Activitats esportives i d’entreteniment

En la majoria d’aquests sectors es formalitzaven contractes d’obra i servei, mentre que ara la contractació indefinida té un pes significativament major. Cal destacar el canvi que hi ha hagut en la construcció, que tot i ser l’únic sector on es poden realitzar contractes d’obra i servei, l’opció majoritària ha estat la contractació indefinida.

Pel que fa als col·lectius, destaquem el considerable augment de la contractació indefinida entre el grup d’edat que va dels 20 als 29 anys. Entre la població amb nacionalitat estrangera l’increment dels contractes indefinits també ha estat molt significatiu, tot i que segueixen registrant taxes de temporalitat superiors a les del conjunt de la població.

 

Veure les dades