Destacats

6è Informe de competitivitat de la comarca d'Osona

Dijous 2 de març es va presentar l'Informe en el marc del Consell General de Creacció

El 6è Informe de competitivitat de la comarca d'Osona ha presentat una radiografia àmplia de la situació actual a la comarca, emmarcada en les tres grans transicions (demogràfica-social, verda i digital). L’Informe recupera el concepte amb el qual es va treballar anteriorment, en què la competitivitat d’un territori depèn de la seva estabilitat a llarg termini, determinada per un creixement econòmic sostingut, la cohesió social i la sostenibilitat.
 
Com a novetat, aquest any s’incorpora al document una anàlisi prospectiva amb l’objectiu d’aportar més elements a la reflexió del futur de la comarca.

 

Veure les dades