Destacats

L ’índex d’envelliment a Osona (112,0) és inferior al conjunt català (120,89)

Els municipis de la corona d’Osona són els més envellits

Osona no es considera envellida en relació al context català, però sí sobreenvellida:

  • L ’índex d’envelliment a Osona (112,0) és inferior al conjunt català (120,89)*
  • Els municipis amb un índex d’envelliment més alt se situen a la corona d’Osona allunyats de l’eix central de la C-17 o de corredor de línia R3 del tren.
  • El 18,1% de la població osonenca té més de 65 anys (19% Catalunya)*
  • Així i tot, l’índex de sobreeenvelliment osonenc (18,13) és superior al català (16,9)*

En altres paraules, el territori té un índex d’envelliment suavitzat pel pes elevat del grup de població més jove, però a la vegada hi ha un nombre important de persones molt envellides (85 anys i més).

*Dades a 1 de gener de 2023*

Índex d'envelliment

Font: Observatori Socioeconòmic d'Osona, a partir de les dades d'IDESCAT

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 19 i 20).

Veure les dades