Destacats

El 12,5% de la població d’Osona estava sota el llindar de la pobresa el 2020

Un descens de dos punts percentuals respecte el 2015

Les dades de l’exercici 2020 indiquen que a Osona el 12,5% de la població vivia en una llar amb uns ingressos inferiors al 60% de la mediana, un percentatge de població inferior a la mitjana catalana:

  • 2020: 12,5% a Osona i 16,6% a Catalunya
  • Reducció de 2,0 pp de la taxa de pobresa entre el 2015 a 2020 a Osona.

Tot i que, on s’observa un descens més acusat és en el cas de la taxa de pobresa infantil:

  • Del 24,5% el 2015 fins al 18,1% l'any 2020.

Factors que estan molt associats a taxes altes de pobresa són el pes de la taxa d’estrangeria i el pes de la població menor de 18 anys. A més pes d’aquests col·lectius, més alta és la taxa de pobresa.

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 71).

Veure les dades