Destacats

Osona és la quarta comarca amb major taxa de natalitat de Catalunya

D'acord amb les dades provisionals facilitades per Idescat, l'any 2022 Osona esdevé la quarta comarca catalana amb una taxa bruta de natalitat més alta.

Per ordre, la precedeixen la Segarra (9,22), el Gironès (8,95) i l'Urgell amb 8,8.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat

Veure les dades