Destacats

La silver economy podria representar el 44% de consum de la UE el 2025

L’economia platejada de l’UE seria la tercera economia mundial més potent, rere d’EUA i Xina.

Els sectors orientats a cobrir la demanda dels productes i serveis de les persones majors de 50 anys, un segment poblacional que el 2025 podria representar el 44% del consum de l’UE. De fet, segons un informe de la Comissió Europea, si agrupéssim tots els estats de l’UE, la seva economia platejada seria la tercera economia mundial més potent.

  • Tecnologia: La integració de la telemedicina per facilitar l’atenció sanitària, a més de la incorporació de la Internet of Things ( IoT) o el Banking of things (BoT) en la seva quotidianitat.
  • Entreteniment: L’oferiment d'activitats culturals adaptades als seus interessos, espais d’oci construïts en funció de les seves necessitats o la transformació de destinacions turístiques poden ser iniciatives a tenir en compte.
  • Formació: Reskilling i l’upskilling, alternatives en aspectes com la formació o l’ocupació perquè romanguin actius, aprofitant aquesta mà d’obra en els sectors productius.

 

Si voleu saber-ne més, podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 85).

Veure les dades