Destacats

Osona marca un rècord amb el menor nombre de contractes temporals en un primer trimestre des de 2013.

El nombre de contractes temporals registra un nou mínim amb 5.342 temporals, la xifra més baixa des del març del 2013 (4.819 contractes).

  • Osona tanca el primer trimestre de l'any 2024 amb 10.380 acords laborals, una reducció del 6,28% respecte a l'any anterior. D'aquests, un 48,5% són contractes indefinits, la categoria que ha experimentat un major descens contractual amb una variació interanual del -7,51%.
  • D'ençà de l'entrada en vigor de la Reforma Laboral, el març del 2022, la temporalitat a la Comarca d'Osona s'ha estabilitzat al voltant del 50%. En altres paraules, 5.342 acords laborals temporals. Territorialment, destacaríem el cas de Manlleu, on s'ha experimentat un descens més pronunciat i s'ha assolit un pes de la temporalitat del 39,4%, una xifra onze punts percentuals menor a l'osonenca (51,5%).
  • En l'àmbit català, la contractació experimenta una reducció més moderada si ho comparem amb el territori osonenc. En concret, Catalunya assoleix 10.638 acords contractuals, patint un descens de 258 contractes. Dit d'una altra manera, un -2,4% respecte al trimestre anterior.

 

Veure les dades