Destacats

Es publiquen els informes sobre la conjuntura econòmica d’Osona, Vic i Manlleu

L’Observatori presenta els informes semestrals amb informació relacionada amb el mercat de treball i el teixit productiu de la comarca.

S’actualitzen les dades d’Osona i s’incorporen les anàlisi de Vic i Manlleu en els informes de conjuntura econòmica d’aquest any. Per consultar la informació pot clicar en la següent imatge: 

Veure les dades