Destacats

Vic va empadronar 733 nous habitants provinents d’altres municipis de la comarca, Manlleu 316 i Torelló 239

L'any 2017 Vic també va perdre 727 habitants cap a altres municipis de la comarca, Manlleu 316 i Torelló 206.

Les últimes dades del Padró d’habitants assenyalen que durant el 2017 3.044  persones residents a Osona van canviar de residència cap a altres municipis de la comarca. Vic va ser el municipi amb més mobilitat, va concentrar el 24,1% de les noves entrades i també el 23,9% de les sortides. Entre els municipis de més de 5.000 habitants, Roda de Ter, Taradell, Torelló i Vic tenen saldos positius, en canvi, Tona i Centelles tenen un saldo negatiu, mentre que Manlleu té el mateix nombre de persones que marxen i venen d’altres municipis de la comarca.

En relació al conjunt de la població nouvinguda, destaca Vic, on el grup més elevat de nous habitants tenen com a origen fora d’Europa (1.113), seguidament dels que venen de la resta de Catalunya (816). En canvi, Manlleu, Torelló i Roda de Ter, el grup més nombrós és aquell que prové d’altres municipis de la comarca. En relació a la població que es desplaça de la comarca cap a l’exterior, principalment ho fan des de Vic (1.509) i Manlleu (473).

Una constant observada en els darrers anys és que la porta d’entrada de nouvinguts a la comarca és la ciutat de Vic. Al voltant del 45% dels nous habitants d’Osona s’instal·len a la ciutat, mentre que el municipi només concentra el 28% de la població comarcal.

Veure les dades