Destacats

Presentem l'anàlisi trimestral de l'atur a Osona

La comarca d'Osona es situa amb un atur més baix que Catalunya però amb fortes diferències territorials

Les dades d'atur i inactivitat laboral es poden consultar a la infografia trimestral que es publica al web de l'Observatori: https://infogram.com/darrer-trimestre-atur-osona-1h0n25xxd77l4pe?live

Destaquem els següents titulars:

  • La taxa d'atur es situa al 9,57%, per sota de la mitjana de Catalunya, amb un 10,10%.
  • Manlleu i Vic tenen una taxa d'atur més elevada que la resta de la comarca (14,24% i 10,33%), degut principalment a la gran quantitat d'aturats estrangers (46,2% i 39,4% respectivament).
  • Vic i el seu entorn més proper tenen en conjunt uns nivells d'inactivitat laboral molt baixos, situació que contrasta amb les zones perifèriques de la comarca.
  • La taxa d'atur dels majors de 54 anys és molt elevada encara (18,05%) i superior a la mitjana catalana d'aquest col·lectiu.
  • Encara hi ha un 28,30% aturats de llarga durada (>24 mesos)

 

Veure les dades