Destacats

Idescat publica les projeccions demogràfiques municipals pel 2033

El creixement de la població d'Osona es concentrarà a Vic

Es destaca:

  • Osona serà la comarca de la Catalunya Central amb més creixement
  • Vic serà la 1a ciutat catalana de més de 40.000 habitants en creixement (+21,7%), Idescat preveu que arribarà als 50.000 habitants l'any 2025.
  • El creixement poblacional d'Osona dependrà del creixement migratori.
  • S'accentua la tendència a l'envelliment, l'any 2033 es preveu que a 35 municipis d'Osona 1 de cada 4 habitants tindrà més de 65 anys.

Veure les dades