Indicadors

L’àmbit actual de les dades és

Indicadors del mercat de treball

Indicadors relatius al mercat de treball i la seva evolució. Dades d’atur i contractació segons sexe, edat, nivell formatiu, sector econòmic.... Dades de prestacions per desocupació.

Indicadors d'educació

Indicador relatius al nivell d’instrucció de la població i a l’evolució dels indicadors d’ensenyament (alumnes, centres d’estudis, professorat).

Indicadors de sostenibilitat

Conjunt d’indicadors relatius a totes aquelles dades que afecten a la sostenibilitat: mobilitat laboral i per estudis, tractament de residus, usos del sòl, contaminació, etc.