El creixement de l’economia circular


El creixement de l’economia circular

L’atenció centrada sobre l’Economia Circular ha augmentat durant els últims anys tant a nivell polític com empresarial, fins a arribar a ser una prioritat en l’agenda política de la Unió Europea. Això es deu al fet que l’Economia Circular representa una alternativa al model actual de producció i consum, i té el potencial de ser una de les solucions als reptes que planteja el canvi climàtic, així com a generar oportunitats de negoci per a les empreses i llocs de treball per a les persones.

El sistema lineal de producció, vigent des de la primera Revolució Industrial encara està basat en l’extracció de matèria prima, la producció de bens, el consum i la generació de residus. Aquest sistema lineal ja no és sostenible, tant a causa de l’augment del consum com de la intensitat material i energètica, de manera que no és compatible amb un món amb recursos limitats.

L’Economia Circular aposta per un canvi radical de model, enfocat a sistemes de producció que siguin regeneratius a partir del seu disseny, per tal de mantenir el valor dels recursos utilitzats (materials, aigua, energia) i dels béns produïts a la vegada que es limitin les pèrdues. D’aquesta manera s’evita la creació de residus i es mitiguen els danys al medi ambient.

El canvi de paradigma que proposa l’Economia Circular també pretén enfortir el sistema socioeconòmic i crear llocs de treball de forma sostenible. Es preveu la creació de 400.000 llocs de treball a Europa, 52.000 dels quals tindrien lloc a Espanya.