De la tendència a l'oportunitat | econòmiques

Casos reals d'aplicacions de megatendències inspiradores


Economia Col·laborativa Participació

Camp in my Garden

Camp in my Garden és una plataforma on les persones ofereixen els seus patis per tal que viatgers d’arreu del món hi puguin acampar. És una mostra de rendiment de béns infrautilitzats. Les localitzacions que s’ofereixen a la plataforma són escollides per tal que els viatgers puguin acampar en un ambient segur, sovint en zones allunyades de la ciutat i a l’aire lliure.

Economia Circular Sostenibilitat Guerra pels recursos

Bio Bean

Bio Bean és una empresa que es dedica a recuperar els residur de cafè generats a domicilis i a establiments de restauració per transformar-los en energia, com biocombustible o bioquímics. D’aquesta manera, evita que els residus vagin a parar a la natura i crea energia alternativa als combustibles fòssils.

Nous models de negoci Sostenibilitat

Vigga

Vigga és una empresa tèxtil que produeix roba orgànica per nadons. El consumidor contracta una mensualitat, i sempre té a la seva disposició peces de roba de la talla que desitgi. Quan el nadó creix, la roba es retorna a l’empresa i es rep un paquet amb roba de la nova talla. La roba retornada es renta, es repara i s’utilitza per un nou client. D’aquesta manera es redueix el cost per les famílies i l’impacte mediambiental.

Economia Col·laborativa Participació

Cronoshare

Cronoshare és una plataforma que connecta persones que necessiten un servei amb professionals de diversos camps. Els camps van des de reparacions i neteja fins a classes particulars o serveis d’infermeria. Utilitzar la plataforma és gratuït, i només es paga el servei directament al professional corresponent. Aquesta plataforma permet posar en contacte els professionals amb els clients sense la necessitat d’intermediaris.

Sostenibilitat Nous models de negoci Canvi Climàtic

Koiki

En l’època de major creixement de l’e-commerce, l’empresa Koiki pretén una forma sostenible i no contaminant d’entrega de paquets. Els seus treballadors i missatgers són persones del barri dels usuaris, i es desplacen o bé a peu o bé en bicicleta. D’aquesta manera es millora l’economia dels barris, es redueixen les emissions de CO2 i millora el trànsit.

Economia Circular Economia Col.laborativa Sostenibilitat

MUD Jeans

MUD Jeans és una empresa de fabricació textil que segueix els principis de l’economia circular. Dissenya els seus productes per què siguin fàcilment reciclables, però, a més, ofereix solucions al consumidor un cop decideix que el producte ja no li serveix. Per exemple, recompra els productes utilitzats, i els utilitza o bé com a material per fer nous productes, o bé per vendre’ls de segona ma a nous consumidors. També ofereix un servei de lloguer de roba, per aquelles persones que només vulguin el producte durant un període de temps limitat.

Robòtica Immediatesa AccessibilitatEnvelliment

FLY ZIPLINE

Flyzipline ofereix un sistema de transport de productes mèdics mitjançant drons. Actualment hi ha més de 2.000 milions de persones al món que viuen en zones remotes sense accés a medicines, sang per a transfusions o vacunes. Els drons permeten transportar aquests productes sobre terrenys altrament difícils o costosos de superar. Actualment és l´únic sistema d’entrega mitjançant drons que opera a escales nacionals.

Robòtica Accessibilitat Salut

VGo Remote Student

El dispositiu VGo permet replicar una persona a una localització llunyana; veure, escoltar, parlar i moure’s en l’espai com si fos allà. Pels estudiants amb malalties de llarga durada, minusvàlues i deficiències immunitàries representa una forma d’assistir a classe sense moure’s de casa.

Sostenibilitat Nous models de negoci Economia col.laborativa Salut

Drivy

Drivy és una plataforma que permet als propietaris d’un cotxe infrautilitzat llogar-lo a persones que necessitin un vehicle. Aquesta premissa parteix del principi de l’Economia col·laborativa, que posa en contacte la gent que prioritza l’accés sobre la propietat d’un determinat be, i la gent que té un actiu infrautilitzat i n’hi vol treure profit. La plataforma compta amb més de 800.000 usuaris a França, Alemanya i Espanya, i ofereix un sistema d’assegurances.

Nous models de negoci Economia col.laborativa

Spacebee

Spacebee és una plataforma que permet llogar espais de treball com sales de reunions i aules, quan l’empresa o professional propietari no els està fent servir. L’empresa aplica el concepte de l’economia col·laborativa a l’entorn empresarial, i neix de la realització que cada cop més, les empreses tenen una necessitat flexible d’espai. Potser es necessita una sala de reunions en una jornada puntual, però en canvi el dia a dia de l’empresa només un espai més reduït.

Nous models de negoci Economia col.laborativa

WeSmartPark

WeSmartPark és una xarxa col.laborativa de pàrquing lowcost. Mitjançant una aplicació mòbil, tant els propietaris de places de pàrquing com les persones que necessiten una plaça es poden fer membre de la xarxa. L’aplicació permet als usuaris obtenir un descompte del 50% en el preu de l’aparcament, gràcies a la flexibilitat i al fet de treure rendiment de places infrautilitzades.

Nous models de negoci Economia social

Moltacte

Moltacte és una cooperativa d’outlets de moda amb la missió de crear llocs de treball estables i de qualitat per a persones amb trastorns de salut mental. El seu model es basa en la idea que la feina a les botigues és un procés rehabilitador, i les botigues on espai on els treballadors puguin interactuar amb la societat.

Nous models de negoci Economia social

Change Dyslexia

Change Dyslexia és una empresa social que té com a objectiu reduir la taxa d’abandonament escolar deguda a la dislèxia a nivell global. Com que es tracta d’un trastorn comú (entre el 7% i el 10% de la població) però difícil de detectar, l’empresa crea eines senzilles i accessibles, pensades tant per a nens com per a adults.