El món connectat: El 2020 hi haurà 24.000 milions d’objectes connectats a través de l’Internet de les Coses


El món connectat: El 2020 hi haurà 24.000 milions d’objectes connectats a través de l’Internet de les Coses

El concepte de l’Internet de les Coses ha evolucionat durant els últims anys. Cada cop més, es refereix a la capacitat de la xarxa per connectar màquines, sensors, ordinadors, dispositius i humans i així establir nous nivells de comunicació, monitorització, recol·lecció, procés i anàlisi de dades.

En el sector industrial, aquesta tecnologia va més enllà de la monitorització a temps real, ja que, a través de plataformes d’informació interconnectades i l’anàlisi d’aquesta informació, permet produir productes de més qualitat més durabilitat i amb molta flexibilitat en el procés de producció.

Abans d’implementar l’Internet de les Coses a la fàbrica cal detectar quina serà la informació més valuosa per l’empresa, així com implementar sistemes d’anàlisi de dades prou potents per estudiar aquesta informació.

 

El gran creixement que aquesta tecnologia tindrà durant els pròxims anys i el seu futur nivell d’importància es pot apreciar a través de dades com:

La inversió: S’invertiran 6 bilions de dòlars en tecnologia d’Internet de les Coses durant els pròxims cinc anys, i s’espera que el retorn d’aquesta inversió sigui de 13 bilions de dòlars.

Objectes connectats: A l’any 2020 hi haurà 24.000 milions d’objectes connectats a través de l’Internet de les Coses. En canvi, el nombre d’aparells tradicionals (ordinadors, smartphones, tablets, etc.) connectats a internet serà només de 10.000 milions.