De la tendència a l'oportunitat: BioFome

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència de Sostenibilitat, Canvi climàtic.

 

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

BioFome és un nou material fabricat per l’empresa Syndra. La característica especial d’aquest material és la seva similitud amb el poliestirè, material amb el que es fabriquen un munt d’envasos. La diferència és que la BioFome és una espuma orgànica i biodegradable, al contrari que el poliestirè, que és un material fòssil no degradable. Per tant, la BioFome és un exemple de com un nou producte en substitueix a un de tradicional a causa del seu menor impacte mediambiental.