De la tendència a l'oportunitat: Camp in my Garden

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència de Economia Col·laborativa, Participació.

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

Camp in my Garden és una plataforma on les persones ofereixen els seus patis per tal que viatgers d’arreu del món hi puguin acampar. És una mostra de rendiment de béns infrautilitzats. Les localitzacions que s’ofereixen a la plataforma són escollides per tal que els viatgers puguin acampar en un ambient segur, sovint en zones allunyades de la ciutat i a l’aire lliure.