De la tendència a l'oportunitat: DRING Smart Cane

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència de Intel·ligència artificial i Envelliment

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

Creat per l’empresa francesa Dring, el “smart cane” o bastó intel·ligent està dissenyat per detectar en la gent gran aquelles situacions inusuals com les caigudes o els períodes de baixa activitat física, i automàticament enviar una alerta als cuidadors i familiars, sense necessitat d’acció de l’usuari. La senyal d’alerta pot incloure la localització de l’usuari per mitjà del sistema GPS.