De la tendència a l'oportunitat: Fairphone

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència de Sostenibilitat, Canvi climàtic, Transparència

 

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

L’empres Fairphone fabrica Smartphones ètics. Per fer-ho, s’assegura d’investigar d’on provenen cadascun dels seus components, assegurant-se que els minerals que utilitzen no suportin grups armats ni treball infantil. A més, l’empresa ha fet de la transparència la seva bandera, anunciant a a seva pàgina web la procedència i el cost dels components del producte final.