De la tendència a l'oportunitat: HANSON ROBOTICS

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència d’Envelliment, utilitzant les tecnologies disruptives de Robòtica i Intel.ligència Artificial

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

Hanson Robotics produeix robots capaços de semblar humans. Això ho permet la combinació de la Robòtica Avançada i la Intel·ligència Artificial. La Robòtica avançada ofereix un gran ventall d’expressions facials i d’opcions d’interacció, mentre i  que el software d'Intel·ligència Artificial és capaç de mantenir converses, de veure-hi i d’aprendre de les seves interaccions amb humans. En un món on una de cada cinc persones seran majors de 65 anys, els robots seran un dels principals proveïdors de servei i companyia.