De la tendència a l'oportunitat: MUD Jeans

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència de Economia Circular, Economia Col.laborativa, Sostenibilitat.

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

MUD Jeans és una empresa de fabricació textil que segueix els principis de l’economia circular. Dissenya els seus productes per què siguin fàcilment reciclables, però, a més, ofereix solucions al consumidor un cop decideix que el producte ja no li serveix. Per exemple, recompra els productes utilitzats, i els utilitza o bé com a material per fer nous productes, o bé per vendre’ls de segona ma a nous consumidors. També ofereix un servei de lloguer de roba, per aquelles persones que només vulguin el producte durant un període de temps limitat.