De la tendència a l'oportunitat: zSpace

A quines tendències dóna resposta?

Respon a la tendència de Realitat Virtual, Educació.

 

En què consisteix l’activitat de l’empresa?

zSpace és una empresa de realitat virtual que crea packs de software i hardware per realitzar plans educatius que motivin i interessin als estudiants, amb l’objectiu de reduir l’abandonament escolar i crear una nova forma d’aprendre i d’incloure als alumnes amb més dificultats.