La proporció de terra dedicada al conreu s’expandirà i passarà d’ el 14% del sòl a ocupar-ne el 20%


La proporció de terra dedicada al conreu s’expandirà i passarà d’ el 14% del sòl a ocupar-ne el 20%

La demanda d’aliments augmentarà tant a causa del creixement poblacional com del desenvolupament econòmic dels països en vies de desenvolupament. No només caldrà alimentar més persones, sinó que el consum per persona augmentarà.

Per aquest motiu, la proporció de terra dedicada al conreu s’haurà d’expandir. Segons les previsions, passarà d’ocupar el 14% del sòl a ocupar-ne el 20%.

També augmentarà el preu dels aliments degut a l’increment de l demanda però la intensitat d’aquesta pujada dependrà dels efectes del canvi climàtic i de l’escassetat d’aigua. Si s’aconsegueixen controlar les emissions de CO2, l’augment del preu no serà tant pronunciat.