Flaix del mercat de treball

L’àmbit actual de les dades és

Taxa d'atur registralMai 2017Abr 2017Variació
Total10,45%10,60%-1,42%
Homes8,04%8,55%-5,96%
Dones13,52%13,67%-1,10%
Atur registrat
Total8.0808.371-3,48%
Homes3.3223.552-6,48%
Dones4.7584.819-1,27%
Atur registrat per edat
Menors de 20 anys200238-15,97%
De 20 a 24 anys313328-4,57%
De 25 a 29 anys550587-6,30%
De 30 a 45 anys2.3502.469-4,82%
Majors de 45 anys4.6674.749-1,73%
Atur registrat per nivell d'instrucció
Sense estudis182189-3,70%
Estudis primaris incomplets711721-1,39%
Estudis primaris complets9811.016-3,44%
Formació professional623977-36,23%
Estudis secundaris4.7544.934-3,65%
Tècnics professionals superiors370380-2,63%
Universitaris de primer cicle146151-3,31%
Universitaris de segon i tercer cicle306332-7,83%
Altres estudis postsecundaris78-12,50%
Atur registrat per durada de la demanda
Fins a 3 mesos2.0222.190-7,67%
De 3 a 6 mesos1.0551.162-9,21%
De 6 a 9 mesos7097030,85%
De 9 a 12 mesos487499-2,40%
De 12 a 15 mesos3503209,38%
De 15 a 18 mesos308340-9,41%
De 18 a 21 mesos2852840,35%
De 21 a 14 mesos219229-4,37%
Més de 24 mesos2.6452.6440,04%
Atur registrat per sector econòmic
Agricultura166182-8,79%
Indústria1.7131.769-3,17%
Construcció6606432,64%
Serveis4.5884.768-3,78%
Sense ocupació anterior9831.009-2,58%
Contractació Registrada
Total contractes
Total3.8343.47010,49%
Homes2.1061.90310,67%
Dones1.7281.56710,27%
Contractes per edat
Menors de 20 anys2602379,70%
De 20 a 24 anys6896673,30%
De 25 a 29 anys67157017,72%
De 30 a 45 anys1.5151.32214,60%
Majors de 45 anys6996743,71%
Contractes per sector
Agricultura48472,13%
Indústria1.2361.2201,31%
Construcció16814218,31%
Serveis2.3822.06115,57%
Contractes per tipus
Indefinits6206170,49%
Temporals3.2142.85312,65%
Beneficiaris per desocupacióMai 2017Abr 2017Variació
Total4.7794.5604,80 %
Nivell contributiu2.0202.372-14,84 %
Nivell assistencial (subsidi)1.9541.8495,68 %
Renda activa d'inserció38533913,57 %
 

Seguiment mensual de les dades d’atur registrat, contractació i beneficiaris per desocupació dels 51 municipis d’Osona i la seva tendència.

Font: Departament d’Empresa i Ocupació – Generalitat de Catalunya