Distribució de la població per sexe

Dones i Homes empadronats residents a cada municipi
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 31 de desembre de cada any.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones 2023 Homes 2023 Homes 2022 Dones 2022 Homes 2021 Dones 2021 Dones 2020 Homes 2020 Dones 2019 Homes 2019 Dones 2018 Homes 2018 Homes 2017 Dones 2017 Homes 2016 Dones 2016 Homes 2015 Dones 2015 Homes 2014 Dones 2014 Homes 2013 Dones 2013 Homes 2012 Dones 2012 Homes 2011 Dones 2011 Homes 2010 Dones 2010 Homes 2009 Dones 2009 Homes 2008 Dones 2008 Homes 2007 Dones 2007 Homes 2006 Dones 2006 Homes 2005 Dones 2005 Homes 2004 Dones 2004 Homes 2003 Dones 2003 Homes 2002 Dones 2002 Homes 2001 Dones 2001 Homes 2000 Dones 2000 Homes 1999 Dones 1999 Homes 1998 Dones 1998 Homes 1996 Dones 1996 Homes 1995 Dones 1995 Homes 1994 Dones 1994 Homes 1993 Dones 1993 Homes 1992 Dones 1992 Homes 1991 Dones 1991 Homes 1990 Dones 1990