Mobilitat per estudis

La mobilitat laboral és el desplaçament obligat per motiu d’estudis.
La població estudiant resident (PER) és classifica segons estudii a dins (residents estudiant a dins) o a fora del municipi de residència (residents estudiant a fora). Els no residents estudiant a dins són persones que estudien dins el municipi però tenen la residència en un altre municipi.
Els llocs d’estudi localitzats (LEL) és la suma dels estudiants a dins més els no residents que estudien a dins.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiResidents que estudien a dins 2022 No residents que estudien a dins 2022 Residents que estudien a fora 2022 Llocs d'estudi localitzats 2022 Població que estudia resident 2022 Residents que estudien a dins 2021 No residents que estudien a dins 2021 Residents que estudien a fora 2021 Llocs d'estudi localitzats 2021 Població que estudia resident 2021 Residents que estudien a dins 2020 No residents que estudien a dins 2020 Residents que estudien a fora 2020 Llocs d'estudi localitzats 2020 Població que estudia resident 2020 Residents que estudien a dins 2019 No residents que estudien a dins 2019 Residents que estudien a fora 2019 Llocs d'estudi localitzats 2019 Població que estudia resident 2019 Residents que estudien a dins 2018 No residents que estudien a dins 2018 Residents que estudien a fora 2018 Llocs d'estudi localitzats 2018 Població que estudia resident 2018 Residents que estudien a dins 2011 No residents que estudien a dins 2011 Residents que estudien a fora 2011 Llocs d'estudi localitzats 2011 Població que estudia resident 2011 Llocs estudi menys població que estudia resident 2011