Residus per persona i dia

Nombre mitjà de residus generats per persona i dia
Càlcul: Nombre total generats de residus diaris en kg / població total
Font: Hermes (Diputació de Barcelona)


Any:
 
Indicador:
Municipi% recollida selectiva 2022 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2022 Recollida Selectiva (TONES) 2022 Residus kg/persona i dia 2022 Resta de residus (TONES) 2022 % recollida selectiva 2021 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2021 Recollida Selectiva (TONES) 2021 Resta de residus (TONES) 2021 Residus kg/persona i dia 2021 % recollida selectiva 2020 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2020 Recollida Selectiva (TONES) 2020 Resta de residus (TONES) 2020 Residus kg/persona i dia 2020 % recollida selectiva 2019 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2019 Recollida Selectiva (TONES) 2019 Residus kg/persona i dia 2019 Resta de residus (TONES) 2019 Recollida Selectiva (TONES) 2018 Resta de residus (TONES) 2018 % recollida selectiva 2018 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2018 Residus kg/persona i dia 2018 Recollida Selectiva (TONES) 2017 Resta de residus (TONES) 2017 % recollida selectiva 2017 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2017 Residus kg/persona i dia 2017 Recollida Selectiva (TONES) 2016 Resta de residus (TONES) 2016 % recollida selectiva 2016 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2016 Residus kg/persona i dia 2016 Recollida Selectiva (TONES) 2015 Resta de residus (TONES) 2015 % recollida selectiva 2015 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2015 Residus kg/persona i dia 2015 Recollida Selectiva (TONES) 2014 Resta de residus (TONES) 2014 % recollida selectiva 2014 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2014 Residus kg/persona i dia 2014 Recollida Selectiva (TONES) 2013 Resta de residus (TONES) 2013 % recollida selectiva 2013 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2013 Residus kg/persona i dia 2013 Recollida Selectiva (TONES) 2012 Resta de residus (TONES) 2012 % recollida selectiva 2012 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2012 Residus kg/persona i dia 2012 Recollida Selectiva (TONES) 2011 Resta de residus (TONES) 2011 % recollida selectiva 2011 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2011 Residus kg/persona i dia 2011 Recollida Selectiva (TONES) 2010 Resta de residus (TONES) 2010 % recollida selectiva 2010 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2010 Residus kg/persona i dia 2010 Recollida Selectiva (TONES) 2009 Resta de residus (TONES) 2009 % recollida selectiva 2009 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2009 Residus kg/persona i dia 2009 Recollida Selectiva (TONES) 2008 Resta de residus (TONES) 2008 % recollida selectiva 2008 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2008 Residus kg/persona i dia 2008 Recollida Selectiva (TONES) 2007 Resta de residus (TONES) 2007 % recollida selectiva 2007 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2007 Residus kg/persona i dia 2007 Recollida Selectiva (TONES) 2006 Resta de residus (TONES) 2006 % recollida selectiva 2006 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2006 Residus kg/persona i dia 2006 Recollida Selectiva (TONES) 2005 Resta de residus (TONES) 2005 % recollida selectiva 2005 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2005 Residus kg/persona i dia 2005 Recollida Selectiva (TONES) 2004 Resta de residus (TONES) 2004 % recollida selectiva 2004 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2004 Residus kg/persona i dia 2004 Recollida Selectiva (TONES) 2003 Resta de residus (TONES) 2003 % recollida selectiva 2003 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2003 Residus kg/persona i dia 2003 Recollida Selectiva (TONES) 2002 Resta de residus (TONES) 2002 % recollida selectiva 2002 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2002 Residus kg/persona i dia 2002 Recollida Selectiva (TONES) 2001 Resta de residus (TONES) 2001 % recollida selectiva 2001 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2001 Residus kg/persona i dia 2001 Recollida Selectiva (TONES) 2000 Resta de residus (TONES) 2000 % recollida selectiva 2000 Generació Residus Municipal Total (TONES) 2000 Residus kg/persona i dia 2000