Evolució de la recollida selectiva

Recollida selectiva segons tipus de residus. La recollida selectiva inclous vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, residus voluminosos, poda i jardineria, piles, medicaments, i altres residus.
Font: Idescat

Any:

MunicipiVidre 2015 Paper i Cartró 2015 Envasos lleugers 2015 Matèria orgànica 2015 Poda i jardineria 2015 Residus voluminosos i fusta 2015 Altres 2015 Vidre 2014 Paper i Cartró 2014 Envasos lleugers 2014 Matèria orgànica 2014 Poda i jardineria 2014 Residus voluminosos i fusta 2014 Altres 2014 Vidre 2013 Paper i Cartró 2013 Envasos lleugers 2013 Matèria orgànica 2013 Poda i jardineria 2013 Residus voluminosos i fusta 2013 Altres 2013 Recollida selectiva 2013 Vidre 2012 Paper i Cartró 2012 Envasos lleugers 2012 Recollida selectiva 2012 Poda i jardineria 2012 Residus voluminosos i fusta 2012 Matèria orgànica 2012 Altres 2006