Cobertes del sòl

Percentatge sobre la superfície (ha) dels diferents tipus de coberta del sòl. Les cobertes del sòl es classifiquen en: bosc dens, bosc clar, matollars, prats i altres, sòl improductiu (natural o artificial) i conreus.
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)


Any:
 
Indicador:
MunicipiBosc dens 2009 Bosc clar 2009 Matollars 2009 Prats 2009 Altres 2009 Improductiu natural 2009 Improductiu artificial 2009 Conreus 2009 Total municipi 2009