Evolució de l'índex de motorització

Nombre de vehicles per cada 1000 habitants
Font: Idescat

Any:

MunicipiÍndex 2012 Índex 2011 Índex 2010 Índex 2009 Índex 2008 Índex 2007 Índex 2006 Índex 2005 Índex 2004 Índex 2003 Índex 2002 Índex 2001