Evolució dels habitatges acabats de protecció oficial

Nombre d’habitatges que han obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d’Habitatges i Millora urbana hagi iniciat les promocions. Inclou també els habitatges acabats del programa de remodelació de barris i, des del 2009, els estocs qualificats com a habitatges amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiAcabat 2018 Acabat 2017 Acabat 2016 Acabat 2014 Acabat 2013 Acabat 2012 Acabat 2011 Acabat 2010 Acabat 2009 Acabat 2008 Acabat 2007 Acabat 2006 Acabat 2005 Acabat 2004 Acabat 2003 Acabat 2002