Edat mitjana de la població

Mitjana aritmètica de les edats dels individus de la població per sexe
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones 2019 Homes 2019 Dones 2018 Homes 2018 Dones 2017 Homes 2017 Homes 2016 Dones 2016 Homes 2015 Dones 2015 Homes 2014 Dones 2014 Homes 2013 Dones 2013