Edat mitjana de la població

Mitjana aritmètica de les edats dels individus de la població per sexe
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones 2023 Homes 2023 Dones 2022 Homes 2022 Dones 2021 Homes 2021 Dones 2020 Homes 2020 Dones 2019 Homes 2019 Dones 2018 Homes 2018 Dones 2017 Homes 2017 Homes 2016 Dones 2016 Homes 2015 Dones 2015 Homes 2014 Dones 2014 Homes 2013 Dones 2013