Regulació d'ocupació

Treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació. Inclou els treballadors afectats per acomiadaments col•lectius, suspensió o extinció de contractes o reduccions de jornada temporal. Les jubilacions anticipades es consideren estadísticament com a extincions.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació


Any:
 
Indicador:
MunicipiTreballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2019 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2018 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2017 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2016 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2015 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2014 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2013 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2012 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2011 Treballadors afectat per expedient de regulació d'ocupació. 2010