Evolució de l'atur registrat i taxa d'atur

Demandants d’ocupació sense ocupació actual amb disponibilitat per treballar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o al Servei Públic d’Ocupació Estatal. Taxa d’atur, relació entre els aturats i el total de persones actives al mercat laboral (ocupats i aturats).
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiAturats 4/2024 Taxa d'atur 4/2024 Aturats 3/2024 Taxa d'atur 3/2024 Aturats 2/2024 Taxa d'atur 2/2024 Aturats 1/2024 Taxa d'atur 1/2024 Aturats 12/2023 Taxa d'atur 12/2023 Aturats 11/2023 Taxa d'atur 11/2023 Aturats 10/2023 Taxa d'atur 10/2023 Aturats 9/2023 Taxa d'atur 9/2023 Aturats 8/2023 Taxa d'atur 8/2023 Aturats 7/2023 Taxa d'atur 7/2023 Aturats 6/2023 Taxa d'atur 6/2023 Aturats 5/2023 Taxa d'atur 5/2023 Aturats 4/2023 Taxa d'atur 4/2023 Aturats 3/2023 Taxa d'atur 3/2023 Aturats 2/2023 Taxa d'atur 2/2023 Aturats 1/2023 Taxa d'atur 1/2023 Aturats 12/2022 Taxa d'atur 12/2022 Aturats 11/2022 Taxa d'atur 11/2022 Aturats 10/2022 Taxa d'atur 10/2022 Aturats 9/2022 Taxa d'atur 9/2022 Aturats 8/2022 Taxa d'atur 8/2022 Aturats 7/2022 Taxa d'atur 7/2022 Aturats 6/2022 Taxa d'atur 6/2022 Aturats 5/2022 Taxa d'atur 5/2022 Aturats 4/2022 Taxa d'atur 4/2022 Aturats 3/2022 Taxa d'atur 3/2022 Aturats 2/2022 Taxa d'atur 2/2022 Aturats 1/2022 Taxa d'atur 1/2022 Aturats 12/2021 Taxa d'atur 12/2021 Aturats 11/2021 Taxa d'atur 11/2021 Aturats 10/2021 Taxa d'atur 10/2021 Aturats 9/2021 Taxa d'atur 9/2021 Aturats 8/2021 Taxa d'atur 8/2021 Aturats 7/2021 Taxa d'atur 7/2021 Aturats 6/2021 Taxa d'atur 6/2021 Aturats 5/2021 Taxa d'atur 5/2021 Aturats 4/2021 Taxa d'atur 4/2021 Aturats 3/2021 Taxa d'atur 3/2021 Aturats 2/2021 Taxa d'atur 2/2021 Aturats 1/2021 Taxa d'atur 1/2021 Aturats 12/2020 Taxa d'atur 12/2020 Aturats 11/2020 Taxa d'atur 11/2020 Aturats 10/2020 Taxa d'atur 10/2020 Aturats 9/2020 Taxa d'atur 9/2020 Aturats 8/2020 Taxa d'atur 8/2020 Aturats 7/2020 Taxa d'atur 7/2020 Aturats 6/2020 Taxa d'atur 6/2020 Aturats 5/2020 Taxa d'atur 5/2020 Aturats 4/2020 Taxa d'atur 4/2020 Aturats 3/2020 Taxa d'atur 3/2020 Aturats 2/2020 Taxa d'atur 2/2020 Aturats 1/2020 Taxa d'atur 1/2020 Aturats 12/2019 Taxa d'atur 12/2019 Aturats 11/2019 Taxa d'atur 11/2019 Aturats 10/2019 Taxa d'atur 10/2019 Aturats 9/2019 Taxa d'atur 9/2019 Aturats 8/2019 Taxa d'atur 8/2019 Aturats 7/2019 Taxa d'atur 7/2019 Aturats 6/2019 Taxa d'atur 6/2019 Aturats 5/2019 Taxa d'atur 5/2019 Aturats 4/2019 Taxa d'atur 4/2019 Aturats 3/2019 Taxa d'atur 3/2019 Aturats 2/2019 Taxa d'atur 2/2019 Aturats 1/2019 Taxa d'atur 1/2019 Aturats 12/2018 Taxa d'atur 12/2018 Taxa d'atur 12/2018 Aturats 11/2018 Taxa d'atur 11/2018 Aturats 10/2018 Taxa d'atur 10/2018 Aturats 9/2018 Taxa d'atur 9/2018 Aturats 8/2018 Taxa d'atur 8/2018 Aturats 7/2018 Taxa d'atur 7/2018 Aturats 6/2018 Taxa d'atur 6/2018 Aturats 5/2018 Taxa d'atur 5/2018 Aturats 4/2018 Taxa d'atur 4/2018 Aturats 3/2018 Taxa d'atur 3/2018 Aturats 2/2018 Taxa d'atur 2/2018 Aturats 1/2018 Taxa d'atur 1/2018 Aturats 12/2017 Taxa d'atur 12/2017 Aturats 11/2017 Taxa d'atur 11/2017 Aturats 10/2017 Taxa d'atur 10/2017 Aturats 9/2017 Taxa d'atur 9/2017 Aturats 8/2017 Taxa d'atur 8/2017 Aturats 7/2017 Taxa d'atur 7/2017 Aturats 6/2017 Taxa d'atur 6/2017 Aturats 5/2017 Taxa d'atur 5/2017 Aturats 4/2017 Taxa d'atur 4/2017 Aturats 3/2017 Taxa d'atur 3/2017 Aturats 2/2017 Taxa d'atur 2/2017 Aturats 1/2017 Taxa d'atur 1/2017 Aturats 12/2016 Taxa d'atur 12/2016 Aturats 11/2016 Taxa d'atur 11/2016 Aturats 10/2016 Taxa d'atur 10/2016 Aturats 9/2016 Taxa d'atur 9/2016 Aturats 8/2016 Taxa d'atur 8/2016 Aturats 7/2016 Taxa d'atur 7/2016 Aturats 6/2016 Taxa d'atur 6/2016 Aturats 5/2016 Taxa d'atur 5/2016 Aturats 4/2016 Taxa d'atur 4/2016 Aturats 3/2016 Taxa d'atur 3/2016 Aturats 2/2016 Taxa d'atur 2/2016 Aturats 1/2016 Taxa d'atur 1/2016 Aturats 12/2015 Taxa d'atur 12/2015 Aturats 11/2015 Taxa d'atur 11/2015 Aturats 10/2015 Taxa d'atur 10/2015 Aturats 9/2015 Taxa d'atur 9/2015 Aturats 8/2015 Taxa d'atur 8/2015 Aturats 7/2015 Taxa d'atur 7/2015 Aturats 6/2015 Taxa d'atur 6/2015 Aturats 5/2015 Taxa d'atur 5/2015 Aturats 4/2015 Taxa d'atur 4/2015 Aturats 3/2015 Taxa d'atur 3/2015 Aturats 2/2015 Taxa d'atur 2/2015 Aturats 1/2015 Taxa d'atur 1/2015 Aturats 12/2014 Taxa d'atur 12/2014 Aturats 11/2014 Taxa d'atur 11/2014 Aturats 10/2014 Taxa d'atur 10/2014 Aturats 9/2014 Taxa d'atur 9/2014 Aturats 8/2014 Taxa d'atur 8/2014 Aturats 7/2014 Taxa d'atur 7/2014 Aturats 6/2014 Taxa d'atur 6/2014 Aturats 5/2014 Taxa d'atur 5/2014