Evolució de l’import de les pensions contributives de la seguretat social


Any:
 
Indicador:
MunicipiIncapacitat permanent 2014 Jubilació 2014 Viduïtat 2014 Orfanesa 2014 Favor familiars 2014 Total 2014 Total 2013 Favor familiars 2013 Orfanesa 2013 Viduïtat 2013 Jubilació 2013 Incapacitat permanent 2013 Total 2012 Favor familiars 2012 Orfanesa 2012 Viduïtat 2012 Jubilació 2012 Incapacitat permanent 2012 Total 2011 Favor familiars 2011 Orfanesa 2011 Viduïtat 2011 Jubilació 2011 Incapacitat permanent 2011