Evolució de l’import de les pensions contributives de la seguretat social


Any:
 
Indicador:
MunicipiTotal 2021 Favor familiars 2021 Orfanesa 2021 Viduïtat 2021 Jubilació 2021 Incapacitat permanent 2021 Total 2020 Favor familiars 2020 Orfanesa 2020 Viduïtat 2020 Jubilació 2020 Incapacitat permanent 2020 Favor familiars 2019 Incapacitat permanent 2019 Jubilació 2019 Orfanesa 2019 Total 2019 Viduïtat 2019 Incapacitat permanent 2018 Jubilació 2018 Viduïtat 2018 Orfanesa 2018 Favor familiars 2018 Total 2018 Incapacitat permanent 2017 Jubilació 2017 Viduïtat 2017 Orfanesa 2017 Favor familiars 2017 Total 2017 Incapacitat permanent 2016 Jubilació 2016 Viduïtat 2016 Orfanesa 2016 Favor familiars 2016 Total 2016 Incapacitat permanent 2014 Jubilació 2014 Viduïtat 2014 Orfanesa 2014 Favor familiars 2014 Total 2014 Total 2013 Favor familiars 2013 Orfanesa 2013 Viduïtat 2013 Jubilació 2013 Incapacitat permanent 2013 Total 2012 Favor familiars 2012 Orfanesa 2012 Viduïtat 2012 Jubilació 2012 Incapacitat permanent 2012 Total 2011 Favor familiars 2011 Orfanesa 2011 Viduïtat 2011 Jubilació 2011 Incapacitat permanent 2011