Taxa bruta de natalitat

Relació entre el nombre de nascuts vius registrats durant un any sobre la població mitjana en un determinat territori
Càlcul: (nombre de nascuts vius del període / població total a meitat del període) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)

Any:

MunicipiTaxa bruta de natalitat 2016 Taxa bruta de natalitat 2015 Taxa bruta de natalitat 2014 Taxa bruta de natalitat 2013 Taxa bruta de natalitat 2012