Natalitat

Relació entre el nombre de nascuts vius registrats durant un any sobre la població mitjana en un determinat territori
Càlcul: (nombre de nascuts vius del període / població total a meitat del període) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiNaixements 2022 Naixements 2021 Taxa bruta de natalitat 2021 Taxa bruta de natalitat 2021 Naixements 2020 Taxa bruta de natalitat 2020 Taxa bruta de natalitat 2019 Naixements 2019 Taxa bruta de natalitat 2018 Naixements 2018 Taxa bruta de natalitat 2017 Naixements 2017 Naixements 2016 Taxa bruta de natalitat 2016 Naixements 2015 Taxa bruta de natalitat 2015 Naixements 2014 Taxa bruta de natalitat 2014 Naixements 2013 Taxa bruta de natalitat 2013 Naixements 2012 Taxa bruta de natalitat 2012