Evolució de l'atur registrat per sexe. Població estrangera

Nombre de persones estrangeres de 16 anys i més distribuïdes per sexe que busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Font: Observatori del treball, Departament d'Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones estrangeres 4/2024 Homes estrangers 4/2024 Dones estrangeres 3/2024 Homes estrangers 3/2024 Dones estrangeres 2/2024 Homes estrangers 2/2024 Dones estrangeres 1/2024 Homes estrangers 1/2024 Dones estrangeres 12/2023 Homes estrangers 12/2023 Dones estrangeres 11/2023 Homes estrangers 11/2023 Dones estrangeres 10/2023 Homes estrangers 10/2023 Dones estrangeres 9/2023 Homes estrangers 9/2023 Dones estrangeres 8/2023 Homes estrangers 8/2023 Dones estrangeres 7/2023 Homes estrangers 7/2023 Dones estrangeres 6/2023 Homes estrangers 6/2023 Dones estrangeres 5/2023 Homes estrangers 5/2023 Dones estrangeres 4/2023 Homes estrangers 4/2023 Dones estrangeres 3/2023 Homes estrangers 3/2023 Dones estrangeres 2/2023 Homes estrangers 2/2023 Dones estrangeres 1/2023 Homes estrangers 1/2023 Dones estrangeres 12/2022 Homes estrangers 12/2022 Dones estrangeres 11/2022 Homes estrangers 11/2022 Dones estrangeres 10/2022 Homes estrangers 10/2022 Dones estrangeres 9/2022 Homes estrangers 9/2022 Dones estrangeres 8/2022 Homes estrangers 8/2022 Dones estrangeres 7/2022 Homes estrangers 7/2022 Dones estrangeres 6/2022 Homes estrangers 6/2022 Dones estrangeres 5/2022 Homes estrangers 5/2022 Dones estrangeres 4/2022 Homes estrangers 4/2022 Dones estrangeres 3/2022 Homes estrangers 3/2022 Dones estrangeres 2/2022 Homes estrangers 2/2022 Dones estrangeres 1/2022 Homes estrangers 1/2022 Dones estrangeres 12/2021 Homes estrangers 12/2021 Dones estrangeres 11/2021 Homes estrangers 11/2021 Dones estrangeres 10/2021 Homes estrangers 10/2021 Dones estrangeres 9/2021 Homes estrangers 9/2021 Dones estrangeres 8/2021 Homes estrangers 8/2021 Dones estrangeres 7/2021 Homes estrangers 7/2021 Dones estrangeres 6/2021 Homes estrangers 6/2021 Dones estrangeres 5/2021 Homes estrangers 5/2021 Dones estrangeres 4/2021 Homes estrangers 4/2021 Dones estrangeres 3/2021 Homes estrangers 3/2021 Dones estrangeres 2/2021 Homes estrangers 2/2021 Dones estrangeres 1/2021 Homes estrangers 1/2021 Dones estrangeres 12/2020 Homes estrangers 12/2020 Dones estrangeres 11/2020 Homes estrangers 11/2020 Dones estrangeres 10/2020 Homes estrangers 10/2020 Dones estrangeres 9/2020 Homes estrangers 9/2020 Dones estrangeres 8/2020 Homes estrangers 8/2020 Dones estrangeres 7/2020 Homes estrangers 7/2020 Dones estrangeres 6/2020 Homes estrangers 6/2020 Dones estrangeres 5/2020 Homes estrangers 5/2020 Dones estrangeres 4/2020 Homes estrangers 4/2020 Dones estrangeres 3/2020 Homes estrangers 3/2020 Dones estrangeres 2/2020 Homes estrangers 2/2020 Dones estrangeres 1/2020 Homes estrangers 1/2020 Dones estrangeres 12/2019 Homes estrangers 12/2019 Dones estrangeres 11/2019 Homes estrangers 11/2019 Dones estrangeres 10/2019 Homes estrangers 10/2019 Dones estrangeres 9/2019 Homes estrangers 9/2019 Dones estrangeres 8/2019 Homes estrangers 8/2019 Dones estrangeres 7/2019 Homes estrangers 7/2019 Dones estrangeres 6/2019 Homes estrangers 6/2019 Dones estrangeres 5/2019 Homes estrangers 5/2019 Dones estrangeres 4/2019 Homes estrangers 4/2019 Dones estrangeres 3/2019 Homes estrangers 3/2019 Dones estrangeres 2/2019 Homes estrangers 2/2019 Dones estrangeres 1/2019 Homes estrangers 1/2019 Dones estrangeres 12/2018 Homes estrangers 12/2018 Dones estrangeres 11/2018 Homes estrangers 11/2018 Dones estrangeres 10/2018 Homes estrangers 10/2018 Dones estrangeres 9/2018 Homes estrangers 9/2018 Dones estrangeres 8/2018 Homes estrangers 8/2018 Dones estrangeres 7/2018 Homes estrangers 7/2018 Dones estrangeres 6/2018 Homes estrangers 6/2018 Dones estrangeres 5/2018 Homes estrangers 5/2018 Dones estrangeres 4/2018 Homes estrangers 4/2018 Dones estrangeres 3/2018 Homes estrangers 3/2018 Dones estrangeres 2/2018 Homes estrangers 2/2018 Dones estrangeres 1/2018 Homes estrangers 1/2018 Dones estrangeres 12/2017 Homes estrangers 12/2017 Dones estrangeres 11/2017 Homes estrangers 11/2017 Dones estrangeres 10/2017 Homes estrangers 10/2017 Dones estrangeres 9/2017 Homes estrangers 9/2017 Dones estrangeres 8/2017 Homes estrangers 8/2017 Dones estrangeres 7/2017 Homes estrangers 7/2017 Dones estrangeres 6/2017 Homes estrangers 6/2017 Dones estrangeres 5/2017 Homes estrangers 5/2017 Dones estrangeres 4/2017 Homes estrangers 4/2017 Dones estrangeres 3/2017 Homes estrangers 3/2017 Dones estrangeres 2/2017 Homes estrangers 2/2017 Dones estrangeres 1/2017 Homes estrangers 1/2017 Dones estrangeres 12/2016 Homes estrangers 12/2016 Dones estrangeres 11/2016 Homes estrangers 11/2016 Dones estrangeres 10/2016 Homes estrangers 10/2016 Dones estrangeres 9/2016 Homes estrangers 9/2016 Dones estrangeres 8/2016 Homes estrangers 8/2016 Dones estrangeres 7/2016 Homes estrangers 7/2016 Dones estrangeres 6/2016 Homes estrangers 6/2016 Dones estrangeres 5/2016 Homes estrangers 5/2016 Dones estrangeres 4/2016 Homes estrangers 4/2016 Dones estrangeres 3/2016 Homes estrangers 3/2016 Dones estrangeres 2/2016 Homes estrangers 2/2016 Dones estrangeres 1/2016 Homes estrangers 1/2016 Dones estrangeres 12/2015 Homes estrangers 12/2015 Dones estrangeres 11/2015 Homes estrangers 11/2015 Dones estrangeres 10/2015 Homes estrangers 10/2015 Dones estrangeres 9/2015 Homes estrangers 9/2015 Dones estrangeres 8/2015 Homes estrangers 8/2015 Dones estrangeres 7/2015 Homes estrangers 7/2015 Dones estrangeres 6/2015 Homes estrangers 6/2015 Dones estrangeres 5/2015 Homes estrangers 5/2015 Dones estrangeres 4/2015 Homes estrangers 4/2015 Dones estrangeres 3/2015 Homes estrangers 3/2015 Dones estrangeres 2/2015 Homes estrangers 2/2015 Dones estrangeres 1/2015 Homes estrangers 1/2015