Evolució de la contractació registrada per ocupació

Nombre de contractes de treball registrats durant el període i distribuïts per ocupació.

Classificació catalana d’ocupació (CCO-2011)
0Ocupacions militars1Directors i gerents
2Tècnics i professionals científics i intel·lectuals3Tècnics i professionals de suport
4Empleats comptables, administratius i empleats d’oficina5Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors
6Treballadors qualificats en activitats agrícoles,
ramaderes i forestals i pesqueres
7Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres
i la construcció (excepte operadors d’instal·lacions i màquines)
8Operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors9Ocupacions elementals

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
Municipi0. Ocupacions militars 3/2024 1. Directors i gerents 3/2024 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2024 3. Tècnics i professionals de suport 3/2024 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2024 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2024 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2024 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2024 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2024 9. Ocupacions elementals 3/2024 0. Ocupacions militars 12/2023 1. Directors i gerents 12/2023 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2023 3. Tècnics i professionals de suport 12/2023 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2023 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2023 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2023 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2023 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2023 9. Ocupacions elementals 12/2023 0. Ocupacions militars 9/2023 1. Directors i gerents 9/2023 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2023 3. Tècnics i professionals de suport 9/2023 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2023 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2023 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2023 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2023 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2023 9. Ocupacions elementals 9/2023 0. Ocupacions militars 6/2023 1. Directors i gerents 6/2023 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2023 3. Tècnics i professionals de suport 6/2023 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2023 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2023 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2023 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2023 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2023 9. Ocupacions elementals 6/2023 0. Ocupacions militars 3/2023 1. Directors i gerents 3/2023 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2023 3. Tècnics i professionals de suport 3/2023 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2023 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2023 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2023 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2023 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2023 9. Ocupacions elementals 3/2023 0. Ocupacions militars 12/2022 1. Directors i gerents 12/2022 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2022 3. Tècnics i professionals de suport 12/2022 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2022 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2022 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2022 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2022 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2022 9. Ocupacions elementals 12/2022 0. Ocupacions militars 9/2022 1. Directors i gerents 9/2022 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2022 3. Tècnics i professionals de suport 9/2022 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2022 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2022 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2022 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2022 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2022 9. Ocupacions elementals 9/2022 0. Ocupacions militars 6/2022 1. Directors i gerents 6/2022 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2022 3. Tècnics i professionals de suport 6/2022 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2022 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2022 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2022 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2022 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2022 9. Ocupacions elementals 6/2022 0. Ocupacions militars 3/2022 1. Directors i gerents 3/2022 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2022 3. Tècnics i professionals de suport 3/2022 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2022 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2022 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2022 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2022 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2022 9. Ocupacions elementals 3/2022 0. Ocupacions militars 12/2021 1. Directors i gerents 12/2021 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2021 3. Tècnics i professionals de suport 12/2021 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2021 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2021 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2021 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2021 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2021 9. Ocupacions elementals 12/2021 0. Ocupacions militars 9/2021 1. Directors i gerents 9/2021 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2021 3. Tècnics i professionals de suport 9/2021 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2021 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2021 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2021 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2021 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2021 9. Ocupacions elementals 9/2021 0. Ocupacions militars 6/2021 1. Directors i gerents 6/2021 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2021 3. Tècnics i professionals de suport 6/2021 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2021 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2021 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2021 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2021 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2021 9. Ocupacions elementals 6/2021 0. Ocupacions militars 3/2021 1. Directors i gerents 3/2021 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2021 3. Tècnics i professionals de suport 3/2021 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2021 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2021 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2021 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2021 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2021 9. Ocupacions elementals 3/2021 0. Ocupacions militars 12/2020 1. Directors i gerents 12/2020 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2020 3. Tècnics i professionals de suport 12/2020 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2020 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2020 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2020 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2020 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2020 9. Ocupacions elementals 12/2020 0. Ocupacions militars 9/2020 1. Directors i gerents 9/2020 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2020 3. Tècnics i professionals de suport 9/2020 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2020 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2020 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2020 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2020 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2020 9. Ocupacions elementals 9/2020 0. Ocupacions militars 6/2020 1. Directors i gerents 6/2020 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2020 3. Tècnics i professionals de suport 6/2020 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2020 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2020 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2020 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2020 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2020 9. Ocupacions elementals 6/2020 0. Ocupacions militars 3/2020 1. Directors i gerents 3/2020 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2020 3. Tècnics i professionals de suport 3/2020 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2020 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2020 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2020 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2020 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2020 9. Ocupacions elementals 3/2020 0. Ocupacions militars 2/2020 1. Directors i gerents 2/2020 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 2/2020 3. Tècnics i professionals de suport 2/2020 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 2/2020 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 2/2020 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 2/2020 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 2/2020 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 2/2020 9. Ocupacions elementals 2/2020 0. Ocupacions militars 1/2020 1. Directors i gerents 1/2020 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1/2020 3. Tècnics i professionals de suport 1/2020 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 1/2020 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2020 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 1/2020 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 1/2020 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 1/2020 9. Ocupacions elementals 1/2020 0. Ocupacions militars 12/2019 1. Directors i gerents 12/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2019 3. Tècnics i professionals de suport 12/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2019 9. Ocupacions elementals 12/2019 0. Ocupacions militars 11/2019 1. Directors i gerents 11/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 11/2019 3. Tècnics i professionals de suport 11/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 11/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 11/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 11/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 11/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 11/2019 9. Ocupacions elementals 11/2019 0. Ocupacions militars 10/2019 1. Directors i gerents 10/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 10/2019 3. Tècnics i professionals de suport 10/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 10/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 10/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 10/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 10/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 10/2019 9. Ocupacions elementals 10/2019 0. Ocupacions militars 9/2019 1. Directors i gerents 9/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2019 3. Tècnics i professionals de suport 9/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2019 9. Ocupacions elementals 9/2019 0. Ocupacions militars 8/2019 1. Directors i gerents 8/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8/2019 3. Tècnics i professionals de suport 8/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 8/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 8/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 8/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 8/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 8/2019 9. Ocupacions elementals 8/2019 0. Ocupacions militars 7/2019 1. Directors i gerents 7/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 7/2019 3. Tècnics i professionals de suport 7/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 7/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 7/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 7/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 7/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 7/2019 9. Ocupacions elementals 7/2019 0. Ocupacions militars 6/2019 1. Directors i gerents 6/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2019 3. Tècnics i professionals de suport 6/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2019 9. Ocupacions elementals 6/2019 0. Ocupacions militars 5/2019 1. Directors i gerents 5/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5/2019 3. Tècnics i professionals de suport 5/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 5/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 5/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 5/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 5/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 5/2019 9. Ocupacions elementals 5/2019 0. Ocupacions militars 4/2019 1. Directors i gerents 4/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 4/2019 3. Tècnics i professionals de suport 4/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 4/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 4/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 4/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 4/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 4/2019 9. Ocupacions elementals 4/2019 0. Ocupacions militars 3/2019 1. Directors i gerents 3/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2019 3. Tècnics i professionals de suport 3/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2019 9. Ocupacions elementals 3/2019 0. Ocupacions militars 2/2019 1. Directors i gerents 2/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 2/2019 3. Tècnics i professionals de suport 2/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 2/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 2/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 2/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 2/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 2/2019 9. Ocupacions elementals 2/2019 0. Ocupacions militars 1/2019 1. Directors i gerents 1/2019 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1/2019 3. Tècnics i professionals de suport 1/2019 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 1/2019 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2019 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 1/2019 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 1/2019 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 1/2019 9. Ocupacions elementals 1/2019 0. Ocupacions militars 12/2018 1. Directors i gerents 12/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2018 3. Tècnics i professionals de suport 12/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2018 9. Ocupacions elementals 12/2018 0. Ocupacions militars 11/2018 1. Directors i gerents 11/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 11/2018 3. Tècnics i professionals de suport 11/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 11/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 11/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 11/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 11/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 11/2018 9. Ocupacions elementals 11/2018 0. Ocupacions militars 10/2018 1. Directors i gerents 10/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 10/2018 3. Tècnics i professionals de suport 10/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 10/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 10/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 10/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 10/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 10/2018 9. Ocupacions elementals 10/2018 0. Ocupacions militars 9/2018 1. Directors i gerents 9/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2018 3. Tècnics i professionals de suport 9/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2018 9. Ocupacions elementals 9/2018 0. Ocupacions militars 8/2018 1. Directors i gerents 8/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8/2018 3. Tècnics i professionals de suport 8/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 8/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 8/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 8/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 8/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 8/2018 9. Ocupacions elementals 8/2018 0. Ocupacions militars 7/2018 1. Directors i gerents 7/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 7/2018 3. Tècnics i professionals de suport 7/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 7/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 7/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 7/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 7/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 7/2018 9. Ocupacions elementals 7/2018 0. Ocupacions militars 6/2018 1. Directors i gerents 6/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2018 3. Tècnics i professionals de suport 6/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2018 9. Ocupacions elementals 6/2018 0. Ocupacions militars 5/2018 1. Directors i gerents 5/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5/2018 3. Tècnics i professionals de suport 5/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 5/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 5/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 5/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 5/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 5/2018 9. Ocupacions elementals 5/2018 0. Ocupacions militars 4/2018 1. Directors i gerents 4/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 4/2018 3. Tècnics i professionals de suport 4/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 4/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 4/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 4/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 4/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 4/2018 9. Ocupacions elementals 4/2018 0. Ocupacions militars 3/2018 1. Directors i gerents 3/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2018 3. Tècnics i professionals de suport 3/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2018 9. Ocupacions elementals 3/2018 0. Ocupacions militars 2/2018 1. Directors i gerents 2/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 2/2018 3. Tècnics i professionals de suport 2/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 2/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 2/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 2/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 2/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 2/2018 9. Ocupacions elementals 2/2018 0. Ocupacions militars 1/2018 1. Directors i gerents 1/2018 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1/2018 3. Tècnics i professionals de suport 1/2018 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 1/2018 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2018 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 1/2018 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 1/2018 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 1/2018 9. Ocupacions elementals 1/2018 0. Ocupacions militars 12/2017 1. Directors i gerents 12/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2017 3. Tècnics i professionals de suport 12/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2017 9. Ocupacions elementals 12/2017 0. Ocupacions militars 11/2017 1. Directors i gerents 11/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 11/2017 3. Tècnics i professionals de suport 11/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 11/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 11/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 11/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 11/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 11/2017 9. Ocupacions elementals 11/2017 0. Ocupacions militars 10/2017 1. Directors i gerents 10/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 10/2017 3. Tècnics i professionals de suport 10/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 10/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 10/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 10/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 10/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 10/2017 9. Ocupacions elementals 10/2017 0. Ocupacions militars 9/2017 1. Directors i gerents 9/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2017 3. Tècnics i professionals de suport 9/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2017 9. Ocupacions elementals 9/2017 0. Ocupacions militars 8/2017 1. Directors i gerents 8/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8/2017 3. Tècnics i professionals de suport 8/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 8/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 8/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 8/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 8/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 8/2017 9. Ocupacions elementals 8/2017 0. Ocupacions militars 7/2017 1. Directors i gerents 7/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 7/2017 3. Tècnics i professionals de suport 7/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 7/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 7/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 7/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 7/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 7/2017 9. Ocupacions elementals 7/2017 0. Ocupacions militars 6/2017 1. Directors i gerents 6/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2017 3. Tècnics i professionals de suport 6/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2017 9. Ocupacions elementals 6/2017 0. Ocupacions militars 5/2017 1. Directors i gerents 5/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5/2017 3. Tècnics i professionals de suport 5/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 5/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 5/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 5/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 5/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 5/2017 9. Ocupacions elementals 5/2017 0. Ocupacions militars 4/2017 1. Directors i gerents 4/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 4/2017 3. Tècnics i professionals de suport 4/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 4/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 4/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 4/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 4/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 4/2017 9. Ocupacions elementals 4/2017 0. Ocupacions militars 3/2017 1. Directors i gerents 3/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2017 3. Tècnics i professionals de suport 3/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2017 9. Ocupacions elementals 3/2017 0. Ocupacions militars 2/2017 1. Directors i gerents 2/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 2/2017 3. Tècnics i professionals de suport 2/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 2/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 2/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 2/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 2/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 2/2017 9. Ocupacions elementals 2/2017 0. Ocupacions militars 1/2017 1. Directors i gerents 1/2017 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1/2017 3. Tècnics i professionals de suport 1/2017 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 1/2017 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2017 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 1/2017 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 1/2017 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 1/2017 9. Ocupacions elementals 1/2017 0. Ocupacions militars 12/2016 1. Directors i gerents 12/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2016 3. Tècnics i professionals de suport 12/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2016 9. Ocupacions elementals 12/2016 0. Ocupacions militars 11/2016 1. Directors i gerents 11/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 11/2016 3. Tècnics i professionals de suport 11/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 11/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 11/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 11/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 11/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 11/2016 9. Ocupacions elementals 11/2016 0. Ocupacions militars 10/2016 1. Directors i gerents 10/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 10/2016 3. Tècnics i professionals de suport 10/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 10/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 10/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 10/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 10/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 10/2016 9. Ocupacions elementals 10/2016 0. Ocupacions militars 9/2016 1. Directors i gerents 9/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2016 3. Tècnics i professionals de suport 9/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2016 9. Ocupacions elementals 9/2016 0. Ocupacions militars 8/2016 1. Directors i gerents 8/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8/2016 3. Tècnics i professionals de suport 8/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 8/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 8/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 8/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 8/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 8/2016 9. Ocupacions elementals 8/2016 0. Ocupacions militars 7/2016 1. Directors i gerents 7/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 7/2016 3. Tècnics i professionals de suport 7/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 7/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 7/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 7/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 7/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 7/2016 9. Ocupacions elementals 7/2016 0. Ocupacions militars 6/2016 1. Directors i gerents 6/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2016 3. Tècnics i professionals de suport 6/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2016 9. Ocupacions elementals 6/2016 0. Ocupacions militars 5/2016 1. Directors i gerents 5/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5/2016 3. Tècnics i professionals de suport 5/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 5/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 5/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 5/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 5/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 5/2016 9. Ocupacions elementals 5/2016 0. Ocupacions militars 4/2016 1. Directors i gerents 4/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 4/2016 3. Tècnics i professionals de suport 4/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 4/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 4/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 4/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 4/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 4/2016 9. Ocupacions elementals 4/2016 0. Ocupacions militars 3/2016 1. Directors i gerents 3/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2016 3. Tècnics i professionals de suport 3/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2016 9. Ocupacions elementals 3/2016 0. Ocupacions militars 2/2016 1. Directors i gerents 2/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 2/2016 3. Tècnics i professionals de suport 2/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 2/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 2/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 2/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 2/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 2/2016 9. Ocupacions elementals 2/2016 0. Ocupacions militars 1/2016 1. Directors i gerents 1/2016 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1/2016 3. Tècnics i professionals de suport 1/2016 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 1/2016 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2016 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 1/2016 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 1/2016 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 1/2016 9. Ocupacions elementals 1/2016 0. Ocupacions militars 12/2015 1. Directors i gerents 12/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 12/2015 3. Tècnics i professionals de suport 12/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 12/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 12/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 12/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 12/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 12/2015 9. Ocupacions elementals 12/2015 0. Ocupacions militars 11/2015 1. Directors i gerents 11/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 11/2015 3. Tècnics i professionals de suport 11/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 11/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 11/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 11/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 11/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 11/2015 9. Ocupacions elementals 11/2015 0. Ocupacions militars 10/2015 1. Directors i gerents 10/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 10/2015 3. Tècnics i professionals de suport 10/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 10/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 10/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 10/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 10/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 10/2015 9. Ocupacions elementals 10/2015 0. Ocupacions militars 9/2015 1. Directors i gerents 9/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 9/2015 3. Tècnics i professionals de suport 9/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 9/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 9/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 9/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 9/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 9/2015 9. Ocupacions elementals 9/2015 0. Ocupacions militars 8/2015 1. Directors i gerents 8/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 8/2015 3. Tècnics i professionals de suport 8/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 8/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 8/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 8/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 8/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 8/2015 9. Ocupacions elementals 8/2015 0. Ocupacions militars 7/2015 1. Directors i gerents 7/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 7/2015 3. Tècnics i professionals de suport 7/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 7/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 7/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 7/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 7/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 7/2015 9. Ocupacions elementals 7/2015 0. Ocupacions militars 6/2015 1. Directors i gerents 6/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 6/2015 3. Tècnics i professionals de suport 6/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 6/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 6/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 6/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 6/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 6/2015 9. Ocupacions elementals 6/2015 0. Ocupacions militars 5/2015 1. Directors i gerents 5/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 5/2015 3. Tècnics i professionals de suport 5/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 5/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 5/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 5/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 5/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 5/2015 9. Ocupacions elementals 5/2015 0. Ocupacions militars 4/2015 1. Directors i gerents 4/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 4/2015 3. Tècnics i professionals de suport 4/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 4/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 4/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 4/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 4/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 4/2015 9. Ocupacions elementals 4/2015 0. Ocupacions militars 3/2015 1. Directors i gerents 3/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 3/2015 3. Tècnics i professionals de suport 3/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 3/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 3/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 3/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 3/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 3/2015 9. Ocupacions elementals 3/2015 0. Ocupacions militars 2/2015 1. Directors i gerents 2/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 2/2015 3. Tècnics i professionals de suport 2/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 2/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 2/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 2/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 2/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 2/2015 9. Ocupacions elementals 2/2015 0. Ocupacions militars 1/2015 1. Directors i gerents 1/2015 3. Tècnics i professionals de suport 1/2015 4. Empleats comptables, administratius i empleats d'oficina 1/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2015 6. Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes i forestals i pesqueres 1/2015 7. Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines) 1/2015 8. Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 1/2015 9. Ocupacions elementals 1/2015 2. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 1/2015 5. Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors 1/2015