Evolució de cooperatives per sector

Recompte de cooperatives existents classificades per sector d'activitat econòmica
Font: Departament d'Empresa i Ocupació, Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball autònom


Any:
 
Indicador:
MunicipiAgricultura 2023 Construcció 2023 Indústria 2023 Serveis 2023 Total 2023 Agricultura 2022 Indústria 2022 Construcció 2022 Serveis 2022 Total 2022 Agricultura 2021 Indústria 2021 Construcció 2021 Serveis 2021 Total 2021 Agricultura 2020 Indústria 2020 Construcció 2020 Serveis 2020 Total 2020 Agricultura 2019 Indústria 2019 Construcció 2019 Serveis 2019 Total 2019 Agricultura 2018 Indústria 2018 Construcció 2018 Serveis 2018 Total 2018 Agricultura 2017 Indústria 2017 Construcció 2017 Serveis 2017 Total 2017 Agricultura 2016 Indústria 2016 Construcció 2016 Serveis 2016 Total 2016 Agricultura 2015 Indústria 2015 Construcció 2015 Serveis 2015 Total 2015 Total 2015