Evolució de la població resident a l'estranger per sexe

Nombre de persones amb nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l’única nacionalitat, que viuen habitualment a l’estranger, i l’últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels municipis d’Osona. Distribució per sexe.
Font: Padró d’habitants residents a l’estranger (Idescat)


Any:
 
Indicador:
MunicipiHomes 2023 Dones 2023 Total 2023 % 2023 Homes 2022 Dones 2022 Total 2022 % 2022 Homes 2021 Dones 2021 Total 2021 % 2021 Homes 2020 Dones 2020 Total 2020 % 2020 Homes 2019 Dones 2019 Total 2019 % 2019 Homes 2018 Dones 2018 Total 2018 % 2018 Homes 2017 Dones 2017 Total 2017 % 2017 Homes 2016 Dones 2016 Total 2016 % 2016 Homes 2015 Dones 2015 Total 2015 % 2015