Taxa d'atur registral per sexe

Relació entre la població registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa registrada (suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència) distribuïda per sexe.
La taxa d’atur registral coincideix en el darrer mes de cada trimestre amb la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral per sexe i edat, per obtenir-les es realitza una estimació per sexe i edats a partir de la Mostra Continua de Vides Laborals de la Seguretat Social.
Càlcul: (Població aturada registrada mensual per sexe / (Població aturada registrada mensual per sexe + afiliacions a la Seguretat Social del darrer trimestre per sexe)) *100
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.

Any:

Municipi