Taxa d'atur registral per sexe

Relació entre la població registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa registrada (suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència) distribuïda per sexe.
La taxa d’atur registral coincideix en el darrer mes de cada trimestre amb la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral per sexe i edat, per obtenir-les es realitza una estimació per sexe i edats a partir de la Mostra Continua de Vides Laborals de la Seguretat Social.
Càlcul: (Població aturada registrada mensual per sexe / (Població aturada registrada mensual per sexe + afiliacions a la Seguretat Social del darrer trimestre per sexe)) *100
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.

Any:

MunicipiDones 8/2018 Homes 8/2018 Dones 7/2018 Homes 7/2018 Dones 6/2018 Homes 6/2018 Dones 5/2018 Homes 5/2018 Homes 4/2018 Dones 4/2018 Dones 3/2018 Homes 3/2018 Homes 2/2018 Dones 2/2018 Dones 1/2018 Homes 1/2018 Homes 12/2017 Dones 12/2017 Homes 11/2017 Dones 11/2017 Homes 10/2017 Dones 10/2017 Homes 9/2017 Dones 9/2017 Homes 8/2017 Dones 8/2017 Homes 7/2017 Dones 7/2017 Homes 6/2017 Dones 6/2017 Homes 5/2017 Dones 5/2017 Homes 4/2017 Dones 4/2017 Homes 3/2017 Dones 3/2017 Homes 2/2017 Dones 2/2017 Homes 1/2017 Dones 1/2017 Homes 12/2016 Dones 12/2016 Homes 11/2016 Dones 11/2016 Homes 10/2016 Dones 10/2016 Homes 9/2016 Dones 9/2016 Homes 8/2016 Dones 8/2016 Homes 7/2016 Dones 7/2016 Homes 6/2016 Dones 6/2016 Homes 5/2016 Dones 5/2016 Homes 4/2016 Dones 4/2016 Homes 3/2016 Dones 3/2016 Homes 2/2016 Dones 2/2016 Homes 1/2016 Dones 1/2016 Homes 12/2015 Dones 12/2015 Homes 11/2015 Dones 11/2015 Homes 10/2015 Dones 10/2015 Homes 9/2015 Dones 9/2015 Homes 8/2015 Dones 8/2015 Homes 7/2015 Dones 7/2015 Homes 6/2015 Dones 6/2015 Homes 5/2015 Dones 5/2015 Homes 4/2015 Dones 4/2015 Homes 3/2015 Dones 3/2015 Homes 2/2015 Dones 2/2015 Homes 1/2015 Dones 1/2015 Homes 12/2014 Dones 12/2014 Homes 11/2014 Dones 11/2014 Homes 10/2014 Dones 10/2014 Homes 9/2014 Dones 9/2014 Homes 8/2014 Dones 8/2014 Homes 7/2014 Dones 7/2014 Homes 6/2014 Dones 6/2014 Homes 5/2014 Dones 5/2014 Homes 4/2014 Dones 4/2014 Homes 3/2014 Dones 3/2014 Homes 2/2014 Dones 2/2014 Homes 1/2014 Dones 1/2014 Homes 12/2013 Dones 12/2013 Homes 11/2013 Dones 11/2013 Homes 10/2013 Dones 10/2013 Homes 9/2013 Dones 9/2013 Homes 8/2013 Dones 8/2013 Homes 7/2013 Dones 7/2013 Homes 6/2013 Dones 6/2013 Homes 5/2013 Dones 5/2013 Homes 4/2013 Dones 4/2013 Homes 3/2013 Dones 3/2013 Homes 2/2013 Dones 2/2013 Homes 1/2013 Dones 1/2013