Taxa bruta de mortalitat

Relació entre les defuncions registrades durant un any sobre la població en un determinat territori
Càlcul: (nombre de defuncions del període / població total a meitat del període) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)

Any:

MunicipiTaxa bruta de mortalitat 2016 Taxa bruta de mortalitat 2015 Taxa bruta de mortalitat 2014 Taxa bruta de mortalitat 2013 Taxa bruta de mortalitat 2012