Mortalitat

Relació entre les defuncions registrades durant un any sobre la població en un determinat territori
Càlcul: (nombre de defuncions del període / població total a meitat del període) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiDefuncions 2022 Taxa bruta de mortalitat 2022 Defuncions 2021 Taxa bruta de mortalitat 2021 Defuncions 2020 Taxa bruta de mortalitat 2020 Taxa bruta de mortalitat 2019 Defuncions 2019 Taxa bruta de mortalitat 2018 Defuncions 2018 Taxa bruta de mortalitat 2017 Defuncions 2017 Defuncions 2016 Taxa bruta de mortalitat 2016 Defuncions 2015 Taxa bruta de mortalitat 2015 Defuncions 2014 Taxa bruta de mortalitat 2014 Defuncions 2013 Taxa bruta de mortalitat 2013 Defuncions 2012 Taxa bruta de mortalitat 2012