Mortalitat

Relació entre les defuncions registrades durant un any sobre la població en un determinat territori
Càlcul: (nombre de defuncions del període / població total a meitat del període) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa bruta de mortalitat 2018 Defuncions 2018 Taxa bruta de mortalitat 2017 Defuncions 2017 Defuncions 2016 Taxa bruta de mortalitat 2016 Defuncions 2015 Taxa bruta de mortalitat 2015 Defuncions 2014 Taxa bruta de mortalitat 2014 Defuncions 2013 Taxa bruta de mortalitat 2013 Defuncions 2012 Taxa bruta de mortalitat 2012