Taxa d'atur registral per edats

Relació entre la població registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa registrada (suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència) distribuïda per edats.
La taxa d’atur registral coincideix en el darrer mes de cada trimestre amb la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral per sexe i edat, per obtenir-les es realitza una estimació per sexe i edats a partir de la Mostra Continua de Vides Laborals de la Seguretat Social.
Càlcul: (Població aturada registrada mensual per edats / (Població aturada registrada mensual per edats + afiliacions a la Seguretat Social del darrer trimestre per edats)) *100
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.

Any:

MunicipiDe 16 a 24 7/2017 De 25 a 34 7/2017 De 35 a 44 7/2017 De 45 a 54 7/2017 De 55 a 64 7/2017 De 16 a 24 6/2017 De 25 a 34 6/2017 De 35 a 44 6/2017 De 45 a 54 6/2017 De 55 a 64 6/2017 De 16 a 24 5/2017 De 25 a 34 5/2017 De 35 a 44 5/2017 De 45 a 54 5/2017 De 55 a 64 5/2017 De 16 a 24 4/2017 De 25 a 34 4/2017 De 35 a 44 4/2017 De 45 a 54 4/2017 De 55 a 64 4/2017 De 16 a 24 3/2017 De 25 a 34 3/2017 De 35 a 44 3/2017 De 45 a 54 3/2017 De 55 a 64 3/2017 De 16 a 24 2/2017 De 25 a 34 2/2017 De 35 a 44 2/2017 De 45 a 54 2/2017 De 55 a 64 2/2017 De 16 a 24 1/2017 De 25 a 34 1/2017 De 35 a 44 1/2017 De 45 a 54 1/2017 De 55 a 64 1/2017 De 16 a 24 12/2016 De 25 a 34 12/2016 De 35 a 44 12/2016 De 45 a 54 12/2016 De 55 a 64 12/2016 De 16 a 24 11/2016 De 25 a 34 11/2016 De 35 a 44 11/2016 De 45 a 54 11/2016 De 55 a 64 11/2016 De 16 a 24 10/2016 De 25 a 34 10/2016 De 35 a 44 10/2016 De 45 a 54 10/2016 De 55 a 64 10/2016 De 16 a 24 9/2016 De 25 a 34 9/2016 De 35 a 44 9/2016 De 45 a 54 9/2016 De 55 a 64 9/2016 De 16 a 24 8/2016 De 25 a 34 8/2016 De 35 a 44 8/2016 De 45 a 54 8/2016 De 55 a 64 8/2016 De 16 a 24 7/2016 De 25 a 34 7/2016 De 35 a 44 7/2016 De 45 a 54 7/2016 De 55 a 64 7/2016 De 16 a 24 6/2016 De 25 a 34 6/2016 De 35 a 44 6/2016 De 45 a 54 6/2016 De 55 a 64 6/2016 De 16 a 24 5/2016 De 25 a 34 5/2016 De 35 a 44 5/2016 De 45 a 54 5/2016 De 55 a 64 5/2016 De 16 a 24 4/2016 De 25 a 34 4/2016 De 35 a 44 4/2016 De 45 a 54 4/2016 De 55 a 64 4/2016 De 16 a 24 3/2016 De 25 a 34 3/2016 De 35 a 44 3/2016 De 45 a 54 3/2016 De 55 a 64 3/2016 De 16 a 24 2/2016 De 25 a 34 2/2016 De 35 a 44 2/2016 De 45 a 54 2/2016 De 55 a 64 2/2016 De 16 a 24 1/2016 De 25 a 34 1/2016 De 35 a 44 1/2016 De 45 a 54 1/2016 De 55 a 64 1/2016 De 16 a 24 12/2015 De 25 a 34 12/2015 De 35 a 44 12/2015 De 45 a 54 12/2015 De 55 a 64 12/2015 De 16 a 24 11/2015 De 25 a 34 11/2015 De 35 a 44 11/2015 De 45 a 54 11/2015 De 55 a 64 11/2015 De 16 a 24 10/2015 De 25 a 34 10/2015 De 35 a 44 10/2015 De 45 a 54 10/2015 De 55 a 64 10/2015 De 16 a 24 9/2015 De 25 a 34 9/2015 De 35 a 44 9/2015 De 45 a 54 9/2015 De 55 a 64 9/2015 De 16 a 24 8/2015 De 25 a 34 8/2015 De 35 a 44 8/2015 De 45 a 54 8/2015 De 55 a 64 8/2015 De 16 a 24 7/2015 De 25 a 34 7/2015 De 35 a 44 7/2015 De 45 a 54 7/2015 De 55 a 64 7/2015 De 16 a 24 6/2015 De 25 a 34 6/2015 De 35 a 44 6/2015 De 45 a 54 6/2015 De 55 a 64 6/2015 De 16 a 24 5/2015 De 25 a 34 5/2015 De 35 a 44 5/2015 De 45 a 54 5/2015 De 55 a 64 5/2015 De 16 a 24 4/2015 De 25 a 34 4/2015 De 35 a 44 4/2015 De 45 a 54 4/2015 De 55 a 64 4/2015 De 16 a 24 3/2015 De 25 a 34 3/2015 De 35 a 44 3/2015 De 45 a 54 3/2015 De 55 a 64 3/2015 De 16 a 24 2/2015 De 25 a 34 2/2015 De 35 a 44 2/2015 De 45 a 54 2/2015 De 55 a 64 2/2015 De 16 a 24 1/2015 De 25 a 34 1/2015 De 35 a 44 1/2015 De 45 a 54 1/2015 De 55 a 64 1/2015 De 16 a 24 12/2014 De 25 a 34 12/2014 De 35 a 44 12/2014 De 45 a 54 12/2014 De 55 a 64 12/2014 De 16 a 24 11/2014 De 25 a 34 11/2014 De 35 a 44 11/2014 De 45 a 54 11/2014 De 55 a 64 11/2014 De 16 a 24 10/2014 De 25 a 34 10/2014 De 35 a 44 10/2014 De 45 a 54 10/2014 De 55 a 64 10/2014 De 16 a 24 9/2014 De 25 a 34 9/2014 De 35 a 44 9/2014 De 45 a 54 9/2014 De 55 a 64 9/2014 De 16 a 24 8/2014 De 25 a 34 8/2014 De 35 a 44 8/2014 De 45 a 54 8/2014 De 55 a 64 8/2014 De 16 a 24 7/2014 De 25 a 34 7/2014 De 35 a 44 7/2014 De 45 a 54 7/2014 De 55 a 64 7/2014 De 16 a 24 6/2014 De 25 a 34 6/2014 De 35 a 44 6/2014 De 45 a 54 6/2014 De 55 a 64 6/2014 De 16 a 24 5/2014 De 25 a 34 5/2014 De 35 a 44 5/2014 De 45 a 54 5/2014 De 55 a 64 5/2014 De 16 a 24 4/2014 De 25 a 34 4/2014 De 35 a 44 4/2014 De 45 a 54 4/2014 De 55 a 64 4/2014 De 16 a 24 3/2014 De 25 a 34 3/2014 De 35 a 44 3/2014 De 45 a 54 3/2014 De 55 a 64 3/2014 De 16 a 24 2/2014 De 25 a 34 2/2014 De 35 a 44 2/2014 De 45 a 54 2/2014 De 55 a 64 2/2014 De 16 a 24 1/2014 De 25 a 34 1/2014 De 35 a 44 1/2014 De 45 a 54 1/2014 De 55 a 64 1/2014