Població activa registrada

Suma de la població afiliada a la Seguretat Social segons residència i aturats registrats a les oficines de Treball. La taxa d’activitat neta es correspon a la població activa sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys.
Font: Afiliats a la Seguretat Social segons residència són dades d’Idescat, els aturats registrats a les oficines de Treball són dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i la població major de 16 anys són dades del padró d’habitants municipal d’aquell any.


Any:
 
Indicador:
MunicipiActius 3/2024 Taxa d'activitat bruta 3/2024 Taxa d'activitat neta 3/2024 Actius 12/2023 Taxa d'activitat bruta 12/2023 Taxa d'activitat neta 12/2023 Actius 9/2023 Taxa d'activitat bruta 9/2023 Taxa d'activitat neta 9/2023 Actius 6/2023 Taxa d'activitat bruta 6/2023 Taxa d'activitat neta 6/2023 Actius 3/2023 Taxa d'activitat bruta 3/2023 Taxa d'activitat neta 3/2023 Actius 12/2022 Taxa d'activitat bruta 12/2022 Taxa d'activitat neta 12/2022 Actius 9/2022 Taxa d'activitat bruta 9/2022 Taxa d'activitat neta 9/2022 Actius 6/2022 Taxa d'activitat bruta 6/2022 Taxa d'activitat neta 6/2022 Actius 3/2022 Taxa d'activitat bruta 3/2022 Taxa d'activitat neta 3/2022 Actius 12/2021 Taxa d'activitat bruta 12/2021 Taxa d'activitat neta 12/2021 Actius 9/2021 Taxa d'activitat bruta 9/2021 Taxa d'activitat neta 9/2021 Actius 6/2021 Taxa d'activitat neta 6/2021 Taxa d'activitat bruta 6/2021 Actius 3/2021 Taxa d'activitat neta 3/2021 Taxa d'activitat bruta 3/2021 Actius 12/2020 Taxa d'activitat neta 12/2020 Taxa d'activitat bruta 12/2020 Actius 9/2020 Taxa d'activitat neta 9/2020 Taxa d'activitat bruta 9/2020 Actius 6/2020 Taxa d'activitat neta 6/2020 Taxa d'activitat bruta 6/2020 Actius 3/2020 Taxa d'activitat neta 3/2020 Taxa d'activitat bruta 3/2020 Actius 12/2019 Taxa d'activitat neta 12/2019 Taxa d'activitat bruta 12/2019 Actius 9/2019 Taxa d'activitat neta 9/2019 Taxa d'activitat bruta 9/2019 Actius 6/2019 Taxa d'activitat neta 6/2019 Taxa d'activitat bruta 6/2019 Actius 3/2019 Taxa d'activitat neta 3/2019 Taxa d'activitat bruta 3/2019 Actius 12/2018 Taxa d'activitat neta 12/2018 Taxa d'activitat bruta 12/2018 Actius 9/2018 Taxa d'activitat neta 9/2018 Taxa d'activitat bruta 9/2018 Actius 6/2018 Taxa d'activitat neta 6/2018 Taxa d'activitat bruta 6/2018 Actius 3/2018 Taxa d'activitat neta 3/2018 Taxa d'activitat bruta 3/2018 Actius 12/2017 Taxa d'activitat neta 12/2017 Taxa d'activitat bruta 12/2017 Actius 9/2017 Taxa d'activitat neta 9/2017 Taxa d'activitat bruta 9/2017 Actius 6/2017 Taxa d'activitat neta 6/2017 Taxa d'activitat bruta 6/2017 Actius 3/2017 Taxa d'activitat neta 3/2017 Taxa d'activitat bruta 3/2017 Actius 12/2016 Taxa d'activitat neta 12/2016 Taxa d'activitat bruta 12/2016 Actius 9/2016 Taxa d'activitat neta 9/2016 Taxa d'activitat bruta 9/2016 Actius 6/2016 Taxa d'activitat neta 6/2016 Taxa d'activitat bruta 6/2016 Actius 3/2016 Taxa d'activitat neta 3/2016 Taxa d'activitat bruta 3/2016 Actius 12/2015 Taxa d'activitat neta 12/2015 Taxa d'activitat bruta 12/2015 Actius 9/2015 Taxa d'activitat neta 9/2015 Taxa d'activitat bruta 9/2015 Actius 6/2015 Taxa d'activitat neta 6/2015 Taxa d'activitat bruta 6/2015 Actius 3/2015 Taxa d'activitat neta 3/2015 Taxa d'activitat bruta 3/2015 Actius 12/2014 Taxa d'activitat neta 12/2014 Taxa d'activitat bruta 12/2014 Actius 9/2014 Taxa d'activitat neta 9/2014 Taxa d'activitat bruta 9/2014 Actius 6/2014 Taxa d'activitat neta 6/2014 Taxa d'activitat bruta 6/2014 Actius 3/2014 Taxa d'activitat neta 3/2014 Taxa d'activitat bruta 3/2014 Actius 12/2013 Taxa d'activitat neta 12/2013 Taxa d'activitat bruta 12/2013 Actius 9/2013 Taxa d'activitat neta 9/2013 Taxa d'activitat bruta 9/2013 Actius 6/2013 Taxa d'activitat neta 6/2013 Taxa d'activitat bruta 6/2013 Actius 3/2013 Taxa d'activitat neta 3/2013 Taxa d'activitat bruta 3/2013