Població activa registrada per sexe

Suma de la població afiliada a la Seguretat Social segons residència i aturats registrats a les oficines de Treball. La taxa d’activitat neta es correspon a la població activa sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys. Dades per sexe.
Font: Afiliats a la Seguretat Social segons residència són dades d’Idescat, els aturats registrats a les oficines de Treball són dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i la població major de 16 anys són dades del padró d’habitants municipal d’aquell any.


Any:
 
Indicador:
MunicipiHomes 3/2024 Dones 3/2024 Taxa d'activitat neta homes 3/2024 Taxa d'activitat neta dones 3/2024 Dones 12/2023 Homes 12/2023 Taxa d'activitat neta homes 12/2023 Taxa d'activitat neta dones 12/2023 Dones 9/2023 Homes 9/2023 Taxa d'activitat neta dones 9/2023 Taxa d'activitat neta homes 9/2023 Dones 6/2023 Homes 6/2023 Taxa d'activitat neta dones 6/2023 Taxa d'activitat neta homes 6/2023 Dones 3/2023 Homes 3/2023 Taxa d'activitat neta dones 3/2023 Taxa d'activitat neta homes 3/2023 Dones 12/2022 Homes 12/2022 Taxa d'activitat neta dones 12/2022 Taxa d'activitat neta homes 12/2022 Dones 9/2022 Homes 9/2022 Taxa d'activitat neta dones 9/2022 Taxa d'activitat neta homes 9/2022 Dones 6/2022 Homes 6/2022 Taxa d'activitat neta dones 6/2022 Taxa d'activitat neta homes 6/2022 Dones 3/2022 Homes 3/2022 Taxa d'activitat neta homes 3/2022 Taxa d'activitat neta dones 3/2022 Dones 12/2021 Homes 12/2021 Taxa d'activitat neta homes 12/2021 Taxa d'activitat neta dones 12/2021 Dones 9/2021 Homes 9/2021 Taxa d'activitat neta homes 9/2021 Taxa d'activitat neta dones 9/2021 Dones 6/2021 Homes 6/2021 Taxa d'activitat neta dones 6/2021 Taxa d'activitat neta homes 6/2021 Dones 3/2021 Homes 3/2021 Taxa d'activitat neta dones 3/2021 Taxa d'activitat neta homes 3/2021 Dones 12/2020 Homes 12/2020 Taxa d'activitat neta dones 12/2020 Taxa d'activitat neta homes 12/2020 Dones 9/2020 Homes 9/2020 Taxa d'activitat neta dones 9/2020 Taxa d'activitat neta homes 9/2020 Dones 6/2020 Homes 6/2020 Taxa d'activitat neta dones 6/2020 Taxa d'activitat neta homes 6/2020 Dones 3/2020 Homes 3/2020 Taxa d'activitat neta dones 3/2020 Taxa d'activitat neta homes 3/2020 Dones 12/2019 Homes 12/2019 Taxa d'activitat neta dones 12/2019 Taxa d'activitat neta homes 12/2019 Dones 9/2019 Homes 9/2019 Taxa d'activitat neta dones 9/2019 Taxa d'activitat neta homes 9/2019 Dones 6/2019 Homes 6/2019 Taxa d'activitat neta dones 6/2019 Taxa d'activitat neta homes 6/2019 Dones 3/2019 Homes 3/2019 Taxa d'activitat neta dones 3/2019 Taxa d'activitat neta homes 3/2019 Dones 12/2018 Homes 12/2018 Taxa d'activitat neta dones 12/2018 Taxa d'activitat neta homes 12/2018 Dones 9/2018 Homes 9/2018 Taxa d'activitat neta dones 9/2018 Taxa d'activitat neta homes 9/2018 Dones 6/2018 Homes 6/2018 Taxa d'activitat neta dones 6/2018 Taxa d'activitat neta homes 6/2018 Dones 3/2018 Homes 3/2018 Taxa d'activitat neta dones 3/2018 Taxa d'activitat neta homes 3/2018