Població activa registrada per edats

Suma de la població afiliada a la Seguretat Social segons residència i aturats registrats a les oficines de Treball. La taxa d’activitat neta es correspon a la població activa sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys. Dades per edats.
Font: Afiliats a la Seguretat Social segons residència són dades d’Idescat, els aturats registrats a les oficines de Treball són dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i la població major de 16 anys són dades del padró d’habitants municipal d’aquell any.


Any:
 
Indicador:
Municipimenys de 30 anys 3/2024 de 30 a 44 anys 3/2024 de 45 a 54 anys 3/2024 més de 54 anys 3/2024 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2024 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2024 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2024 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2024 menys de 30 anys 12/2023 de 30 a 44 anys 12/2023 de 45 a 54 anys 12/2023 més de 54 anys 12/2023 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 12/2023 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 12/2023 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 12/2023 Taxa d'activitat neta 55 o més 12/2023 menys de 30 anys 9/2023 de 30 a 44 anys 9/2023 de 45 a 54 anys 9/2023 més de 54 anys 9/2023 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 9/2023 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 9/2023 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 9/2023 Taxa d'activitat neta 55 o més 9/2023 menys de 30 anys 6/2023 de 30 a 44 anys 6/2023 de 45 a 54 anys 6/2023 més de 54 anys 6/2023 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 6/2023 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 6/2023 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 6/2023 Taxa d'activitat neta 55 o més 6/2023 menys de 30 anys 3/2023 de 30 a 44 anys 3/2023 de 45 a 54 anys 3/2023 més de 54 anys 3/2023 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2023 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2023 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2023 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2023 menys de 30 anys 12/2022 de 30 a 44 anys 12/2022 de 45 a 54 anys 12/2022 més de 54 anys 12/2022 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 12/2022 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 12/2022 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 12/2022 Taxa d'activitat neta 55 o més 12/2022 menys de 30 anys 9/2022 de 30 a 44 anys 9/2022 de 45 a 54 anys 9/2022 més de 54 anys 9/2022 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 9/2022 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 9/2022 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 9/2022 Taxa d'activitat neta 55 o més 9/2022 menys de 30 anys 6/2022 de 30 a 44 anys 6/2022 de 45 a 54 anys 6/2022 més de 54 anys 6/2022 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 6/2022 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 6/2022 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 6/2022 Taxa d'activitat neta 55 o més 6/2022 menys de 30 anys 3/2022 de 30 a 44 anys 3/2022 de 45 a 54 anys 3/2022 més de 54 anys 3/2022 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2022 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2022 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2022 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2022 menys de 30 anys 12/2021 de 30 a 44 anys 12/2021 més de 54 anys 12/2021 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 12/2021 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 12/2021 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 12/2021 Taxa d'activitat neta 55 o més 12/2021 menys de 30 anys 9/2021 de 30 a 44 anys 9/2021 de 45 a 54 anys 9/2021 més de 54 anys 9/2021 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 9/2021 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 9/2021 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 9/2021 Taxa d'activitat neta 55 o més 9/2021 menys de 30 anys 6/2021 de 30 a 44 anys 6/2021 de 45 a 54 anys 6/2021 més de 54 anys 6/2021 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 6/2021 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 6/2021 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 6/2021 Taxa d'activitat neta 55 o més 6/2021 menys de 30 anys 3/2021 de 30 a 44 anys 3/2021 de 45 a 54 anys 3/2021 més de 54 anys 3/2021 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2021 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2021 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2021 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2021 menys de 30 anys 12/2020 de 30 a 44 anys 12/2020 de 45 a 54 anys 12/2020 més de 54 anys 12/2020 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 12/2020 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 12/2020 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 12/2020 Taxa d'activitat neta 55 o més 12/2020 menys de 30 anys 9/2020 de 30 a 44 anys 9/2020 de 45 a 54 anys 9/2020 més de 54 anys 9/2020 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 9/2020 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 9/2020 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 9/2020 Taxa d'activitat neta 55 o més 9/2020 menys de 30 anys 6/2020 de 30 a 44 anys 6/2020 de 45 a 54 anys 6/2020 més de 54 anys 6/2020 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 6/2020 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 6/2020 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 6/2020 Taxa d'activitat neta 55 o més 6/2020 menys de 30 anys 3/2020 de 30 a 44 anys 3/2020 de 45 a 54 anys 3/2020 més de 54 anys 3/2020 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2020 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2020 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2020 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2020 menys de 30 anys 12/2019 de 30 a 44 anys 12/2019 de 45 a 54 anys 12/2019 més de 54 anys 12/2019 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 12/2019 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 12/2019 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 12/2019 Taxa d'activitat neta 55 o més 12/2019 menys de 30 anys 9/2019 de 30 a 44 anys 9/2019 de 45 a 54 anys 9/2019 més de 54 anys 9/2019 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 9/2019 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 9/2019 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 9/2019 Taxa d'activitat neta 55 o més 9/2019 menys de 30 anys 6/2019 de 30 a 44 anys 6/2019 de 45 a 54 anys 6/2019 més de 54 anys 6/2019 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 6/2019 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 6/2019 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 6/2019 Taxa d'activitat neta 55 o més 6/2019 menys de 30 anys 3/2019 de 30 a 44 anys 3/2019 de 45 a 54 anys 3/2019 més de 54 anys 3/2019 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2019 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2019 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2019 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2019 menys de 30 anys 12/2018 de 30 a 44 anys 12/2018 de 45 a 54 anys 12/2018 més de 54 anys 12/2018 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 12/2018 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 12/2018 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 12/2018 Taxa d'activitat neta 55 o més 12/2018 menys de 30 anys 9/2018 de 30 a 44 anys 9/2018 de 45 a 54 anys 9/2018 més de 54 anys 9/2018 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 9/2018 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 9/2018 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 9/2018 Taxa d'activitat neta 55 o més 9/2018 menys de 30 anys 6/2018 de 30 a 44 anys 6/2018 de 45 a 54 anys 6/2018 més de 54 anys 6/2018 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 6/2018 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 6/2018 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 6/2018 Taxa d'activitat neta 55 o més 6/2018 menys de 30 anys 3/2018 de 30 a 44 anys 3/2018 de 45 a 54 anys 3/2018 més de 54 anys 3/2018 Taxa d'activitat neta menors de 30 anys 3/2018 Taxa d'activitat neta 30-44 anys 3/2018 Taxa d'activitat neta 45-54 anys 3/2018 Taxa d'activitat neta 55 o més 3/2018