Fecunditat

Nombre de naixements vius per cada mil dones en edat fèrtil (dones de 15-49 anys)
Càlcul: (nombre de nascuts vius / població femenina de 15-49 anys) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa bruta de fecunditat 2018 Taxa bruta de fecunditat 2017 Taxa bruta de fecunditat 2016 Taxa bruta de fecunditat 2015 Taxa bruta de fecunditat 2014 Taxa bruta de fecunditat 2013 Taxa bruta de fecunditat 2012