Fecunditat

Nombre de naixements vius per cada mil dones en edat fèrtil (dones de 15-49 anys)
Càlcul: (nombre de nascuts vius / població femenina de 15-49 anys) *1000
Font: Idescat, Hermes (Diputació de Barcelona) i Xifra (Diputació de Girona)

Any:
Indicador:
MunicipiTaxa bruta de fecunditat 2017 Taxa bruta de fecunditat 2016 Taxa bruta de fecunditat 2015 Taxa bruta de fecunditat 2014 Taxa bruta de fecunditat 2013 Taxa bruta de fecunditat 2012