Distribució de l'atur registrat per activitats econòmiques - Sector industrial i subministraments

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per branca d’activitat econòmica.

Secció d’activitat econòmica (CCAE-2009)
AAgricultura, ramaderia i pescaBIndústries extractivesCIndústries manufactureresDEnergia elèctrica i gas
EAigua, sanejament i gestió de residusFConstruccióGComerç a l'engròs i al detallHTransport i emmagatzematge
IHostaleriaJInformació i comunicacionsKActivitats financeres i d'assegurancesLActivitats immobiliàries
MActivitats professionals i tècniquesNActivitats administratives i auxiliarsOAdm. pública, Defensa i SS obligatòriaPEducació
QActivitats sanitàries i serveis socialsRActivitats artístiques i d'entretenimentSAltres serveisTActivitats de les llars
UOrganismes extraterritorialsSASense ocupació anterior

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiB 12/2020 C 12/2020 D 12/2020 E 12/2020 B 11/2020 C 11/2020 D 11/2020 E 11/2020 B 10/2020 C 10/2020 D 10/2020 E 10/2020 B 9/2020 C 9/2020 D 9/2020 E 9/2020 B 8/2020 C 8/2020 D 8/2020 E 8/2020 B 7/2020 C 7/2020 D 7/2020 E 7/2020 B 6/2020 C 6/2020 D 6/2020 E 6/2020 B 5/2020 C 5/2020 D 5/2020 E 5/2020 B 4/2020 C 4/2020 D 4/2020 E 4/2020 B 3/2020 C 3/2020 D 3/2020 E 3/2020 B 2/2020 C 2/2020 D 2/2020 E 2/2020 B 1/2020 C 1/2020 D 1/2020 E 1/2020 B 12/2019 C 12/2019 D 12/2019 E 12/2019 B 11/2019 C 11/2019 D 11/2019 E 11/2019 B 10/2019 C 10/2019 D 10/2019 E 10/2019 B 9/2019 C 9/2019 D 9/2019 E 9/2019 B 8/2019 C 8/2019 D 8/2019 E 8/2019 B 7/2019 C 7/2019 D 7/2019 E 7/2019 B 6/2019 C 6/2019 D 6/2019 E 6/2019 B 5/2019 C 5/2019 D 5/2019 E 5/2019 B 4/2019 C 4/2019 D 4/2019 E 4/2019 B 3/2019 C 3/2019 D 3/2019 E 3/2019 B 2/2019 C 2/2019 D 2/2019 E 2/2019 B 1/2019 C 1/2019 D 1/2019 E 1/2019 B 12/2018 C 12/2018 D 12/2018 E 12/2018 B 11/2018 C 11/2018 D 11/2018 E 11/2018 B 10/2018 C 10/2018 D 10/2018 E 10/2018 B 9/2018 C 9/2018 D 9/2018 E 9/2018 B 8/2018 C 8/2018 D 8/2018 E 8/2018 B 7/2018 C 7/2018 D 7/2018 E 7/2018 B 6/2018 C 6/2018 D 6/2018 E 6/2018 B 5/2018 C 5/2018 D 5/2018 E 5/2018 B 4/2018 C 4/2018 D 4/2018 E 4/2018 B 3/2018 C 3/2018 D 3/2018 E 3/2018 B 2/2018 C 2/2018 D 2/2018 E 2/2018 B 1/2018 C 1/2018 D 1/2018 E 1/2018 B 12/2017 C 12/2017 D 12/2017 E 12/2017 B 11/2017 C 11/2017 D 11/2017 E 11/2017 B 10/2017 C 10/2017 D 10/2017 E 10/2017 B 9/2017 C 9/2017 D 9/2017 E 9/2017 B 8/2017 C 8/2017 D 8/2017 E 8/2017 B 7/2017 C 7/2017 D 7/2017 E 7/2017 B 6/2017 C 6/2017 D 6/2017 E 6/2017 B 5/2017 C 5/2017 D 5/2017 E 5/2017 B 4/2017 C 4/2017 D 4/2017 E 4/2017 B 3/2017 C 3/2017 D 3/2017 E 3/2017 B 2/2017 C 2/2017 D 2/2017 E 2/2017 B 1/2017 C 1/2017 D 1/2017 E 1/2017 B 12/2016 C 12/2016 D 12/2016 E 12/2016 B 11/2016 C 11/2016 D 11/2016 E 11/2016 B 10/2016 C 10/2016 D 10/2016 E 10/2016 B 9/2016 C 9/2016 D 9/2016 E 9/2016 B 8/2016 C 8/2016 D 8/2016 E 8/2016 B 7/2016 C 7/2016 D 7/2016 E 7/2016 B 6/2016 C 6/2016 D 6/2016 E 6/2016 B 5/2016 C 5/2016 D 5/2016 E 5/2016 B 4/2016 C 4/2016 D 4/2016 E 4/2016 B 3/2016 C 3/2016 D 3/2016 E 3/2016 B 2/2016 C 2/2016 D 2/2016 E 2/2016 B 1/2016 C 1/2016 D 1/2016 E 1/2016 B 12/2015 C 12/2015 D 12/2015 E 12/2015 B 11/2015 C 11/2015 D 11/2015 E 11/2015 B 10/2015 C 10/2015 D 10/2015 E 10/2015 B 9/2015 C 9/2015 D 9/2015 E 9/2015 B 8/2015 C 8/2015 D 8/2015 E 8/2015 B 7/2015 C 7/2015 D 7/2015 E 7/2015 B 6/2015 C 6/2015 D 6/2015 E 6/2015 B 5/2015 C 5/2015 D 5/2015 E 5/2015 B 4/2015 C 4/2015 D 4/2015 E 4/2015 B 3/2015 C 3/2015 D 3/2015 E 3/2015 B 2/2015 C 2/2015 D 2/2015 E 2/2015 B 1/2015 C 1/2015 D 1/2015 E 1/2015 B 12/2014 C 12/2014 D 12/2014 E 12/2014 B 11/2014 C 11/2014 D 11/2014 E 11/2014 B 10/2014 C 10/2014 D 10/2014 E 10/2014 B 9/2014 C 9/2014 D 9/2014 E 9/2014 B 8/2014 C 8/2014 D 8/2014 E 8/2014 B 7/2014 C 7/2014 D 7/2014 E 7/2014